www.davidhegg.org

296. Helligdom…

Hva er helligdommen for et menneske? Det hellige for det enkelte menneske, er den sannheten som skjuler seg inni hver enkelt: om hvem den er, hvor den kommer fra og hva som er meningen med hvert enkelt menneskes liv. Dette er det dyrebareste for hvert enkelt menneske, som er årsaken til, at en selv eksisterer. Hvor kommer denne ånden inni menneskene i fra? Den er det mysteriet alle mennesker vet at er nødt til å finnes et sted, men hvor det stedet er; det finner de ingen gang svaret på, for det er en hemmelighet bare den som vet det, vet om. Og hvem det er; får ingen noen gang vite.

16. januar, 2021, David H. Hegg