www.davidhegg.org

299. Det jeg tror på

Akkurat nå satt jeg og tenkte på alt sammen, som har hendt med meg, angående alt av dette; som har å gjøre med forbrytelsen med disse “påvirkningene”. Det har vært mange år. Det er riktig å si at det har vært siden 1986, og det er nå 35 år. I alle disse årene har jeg vært fokusert på hva som er inni mitt sinn, det har vært hver dag disse 35 årene. På grunn av dette, har jeg lært å forstå mye om mitt indre sinn og hvordan det fungerer. Det er på grunn av hva som har hendt med meg. Akkurat nå tenkte jeg på, at det jeg tror på, det er; at dette hadde ikke vært mulig for et menneske å klare, det er noe som vi mennesker kaller Gud, eller lignende, som har gjort dette mulig for meg å få til. Ikke noe menneske kunne ha klart å komme gjennom dette som jeg har gjort, det er fullstendig umulig.

7. mars, 2021, David H. Hegg