www.davidhegg.org

300. Ensom

Menneskets skyld er et vanskelig tema. Det er fordi det kan ikke sies å være riktig at det er menneskehetens skyld, at de er skapt; men det kan allikevel sies at det er riktig, at det er menneskets egen skyld alt det de gjør, som de ikke er skap til å tro at det er riktig av dem å få gjøre, som er alt det onde, som menneskene frem til i dag har gjort her på jorden. Dette er en innledning; som det i denne teksten bare veldig kort vil bli gitt noe få stikkord om hva innebærer for alle mennesker som er skapt til alle tider.

I denne teksten neves to forhold som er alvorlige for menneskehetens evige eksistens: Det ene er at menneskene har ansvar for alt det de forstår hva er som er blitt gjort tidligere, og for alt det de selv forstår at de selv gjør. Det andre er at menneskene har skyld for alt det de selv forstår, at de gjør ondt og urett mot alt og alle, som er til i den verdenen, som de til evig er skapt til å ha ansvaret for helt alene uten noen annen sin hjelp med alt det de er i stand til å gjøre her i verden.

14. mars, 2021, David H. Hegg