www.davidhegg.org

303. Hva frihet er

Hva frihet virkelig er; er en opplevelse av hvem en selv er som virkelig finnes som er en som ingen bestemmer over som en annens makt eller eiendom, men istedenfor bare er fri som en helt naturlig og riktig opplevelse av å få leve som et fritt menneske, fordi det er det eneste som menneskene er skapt til å få gjøre. Ingen har noen gang fått lov til av sin skaper å begynne å eie eller bestemme over hva andre mennesker virkelig er og skal få være.

21. mars, 2021, David H. Hegg