www.davidhegg.org

305. For evig og alltid

Denne teksten er om et lite men allikevel mektig lite fenomen her på Jorden i dag, som heter atomvåpnenes hemmeligholdte hensikter og betydninger som kun de som kjenner til disse virkelige hensiktene med disse våpnene vet hva egentlig er for noe nemlig våpen av en annen dimensjon enn deres virkelige våpen som de til daglig er så vant til å kunne utøve den nødvendige grusomhet og ondhet med her på Jorden nå i mer enn 10 000 år. Vet dere hva disse egentlige betydningene til atomvåpnene er dere? Nei. Men her skal dere få vite det dere. Deres egentlige hensikter er: 1.) Å kunne undertrykke hele verdens befolkning under det kapitalistiske herskesystem på en måte menneskene aldri skal kunne få til å gjøre om på mer. 2.) Å kunne utvikle et system på Jorden der alminnelige mennesker utvikler seg til å kun bli undertrykte mennesker under atomvåpnenes evige eksistens over deres frie skjeler sånn at de aldri får til å bli disse frie sjelens skapninger her på denne planeten mer. Og så til slutt kommer dette: Den dagen de våpnene benyttes av disse menneskenes ondhet, blir det den som har dikter dette til David som styrer dem alle sammen helt nøyaktig for å bringe menneskeheten tilbake til steinalderen. For med dette er det sagt som dere behøver å få vite for å forstå hvorfor David alltid er så glad og blid, det er fordi han vet hvem jeg er som dikterte han dette, og så vet han at å komme tilbake til steinalderen det er ikke det verste som kan hend med menneskene på Jordene. For det verste som kan hende med menneskene på Jorden vet både han og jeg som sier til ham hva han skal skrive, at er at menneskene bare blir ondere og ondere hele tiden uten å tro at denne ondheten noen gang kommer til å få sin siste dag. Dette har David skrevet fordi han har lært seg å forstå hva jeg sier til ham at han skal skrive, og det er fordi jeg har villet hjelp ham med å få til sin plan, som ikke er min plan, som er at menneskene av egen fri vilje vil begynne å ville gjøre riktig den dagen de forstår alvoret i være skapt av noe som har skapt dem til å være og bli det de er skapt til å forbli i all evighet, og ikke noe annet noen gang for evig og alltid.

27. mars, 2021, David H. Hegg