www.davidhegg.org

307. Dette er alvor

Denne gangen er det kun jeg som dikterer dere skal bry dere om i denne teksten fordi det er jeg som er den som kan hjelpe dere til å unngå at hele verden ødelegges av atomavfall etter en atomkrig som blir så altfor mye forurensing og stråling og atomforfalskning at dere til slutt er nødt til å innse at dere aldri skulle stolt på mennesker noen gang som sa til dere at dette er nødvendig for at det skal bli fred i verden fordi det er ren løgn bare.

6. mai, 2021, David H. Hegg