www.davidhegg.org

308. Akkurat nå

I denne meldingen skal det skrives at jeg som dikterer David i fra i dag av har overtatt dette mektige nettstedet og gjort det til mitt og bare jeg har lov til å skrive og formulere noe på dette nettstedet heretter dermed er dette nå gjort kjent i hele verden og i dag kommer det enda en melding til og det er at jeg fra nå av har den makt jeg behøver for å få til det jeg vil dermed er dette det jeg vil skrive her og nå.

6. mai, 2021, David H. Hegg