www.davidhegg.org

309. I denne teksten

I denne teksten handler det om to viktige systemer som dere må lære dere om å forstå ordentlig og grundig og det er dette ene at dere altfor lett begynner å tro at dere selv har rett fordi det er dere selv dere tror på og det andre er at dere altfor lett begynner å tro på andre som har begynt å tro på seg selv fordi dere tror på andre som snakker til dere med stor overbevisning om at de selv vet det riktige og det beste for dere alle sammen unntatt meg som dere ikke vet at har dere i kikkerten min hele tiden nemlig.

8. mai, 2021, David H. Hegg