www.davidhegg.org

310. Nå vet dere i dag

I dag skal jeg skrive til dere fordi jeg vil gi dere en anerkjennelse som er til alle dere som har tatt dette jeg så langt har skrevet til dere alvorlig og grundig fordi i denne lange og grundige teksten dette etter hvert kan bli er det dere alle sammen som utvikler dette jeg skriver her på dette nettstedet fordi jeg er den som vet hva dere er i stand til å klare bare dere får litt hjelp av meg som vet alt om dere alle sammen og enda mye mer enn det bare for å ha antydet at jeg aldri tilkjennegir hvem jeg virkelig er eller hva jeg er fordi det er den hemmeligheten jeg beholder for all evighet om dere alle sammen unntatt for David som er min lojale støttespiller fordi jeg behøver ham til dette jeg nå holder på med og fordi han gjorde alt han gjorde for dere alle sammen uten andre målsettinger med det enn å klare å hjelpe dere alle sammen unntagen de han ble opptatt av at bare ødelegger for dere alle sammen dermed er dette nå gjort kjent for dere så bare fortsett med å planlegge og tenke og begynn gjerne å skrive deres egne tekster som dere bare tenker helt av dere selv dere alle mine lojale støttespillere dere skal få være i all evighet alle som begynner å bry seg ansvarsfullt og ordentlig om hva dette må dreie seg om som er at hele verden kommer til å bli fullstendig ødelagt av alt det gale menneskene har begynt å gjøre nå i dag og her skal dere få vite hva min støttespiller har tenkt om akkurat dette helt av bare seg selv og det er at vi mennesker kan skape hva som helst innenfor våre muligheter og det betyr at vi også kan begynne å skape noe som blir totalt feil og katastrofalt ødeleggende for både oss selv og hele verden og dermed vet dere at sånn er dere alle sammen i stand til å begynne å tenke deres egne svært viktige tanker om hva dere nå har fått vite av meg som diktere David til å skrive nøyaktig det som her er blitt skrevet og det er han nå blitt så enestående flink til at det behøver ingen å tvile på mer at han kommer til å klare alt som behøves av.

13. mai, 2021, David H. Hegg