www.davidhegg.org

313. For evig

I denne teksten er det bare lite grann til som skal skrives om David Harry Hegg sitt utrolige og underlige liv allerede som bare tre år gammel ble han nemlig klassifisert som et ufattelig begavet lite barn med evner og begavelser langt over hans daværende utviklingsnivå dette ble det snakket om omkring ham over alt hvor noen visste om han og hans foreldre som begge ble klassifisert som bare helt vanlige arbeidsfolk som ingenting skulle ha å si her i landet eller i verden dermed er denne lille teksten bare en advarsel til alle som tror det er dere mennesker som bestemmer hva det er som får noe å si i den evige eksistens sin evige tilværelse for der er det jeg som her dikterer dette også til David som bestemmer hva som skal være og bli og så kommer dett til slutt det er jeg som virkelig kan drepe og jeg dreper for evig og ikke bare for det lille livet dere har her på denne lille jordkloden som er å forstå som nesten ingenting men det lille den er er allikevel av så stor verdi at jeg lar denne lille gutten her som en gang lovet meg å gi alt for meg og min mening med hele verden den lille beskyttelsen det er for meg at alle som prøver å skade ham blir drept for evig.

9. juli, 2021, David H. Hegg