www.davidhegg.org

314. Dette er David

I denne teksten vil jeg bare presisere at hva som har hendt med David ikke begynte i 1975 men i 1959 da han og hans foreldre planla å flytte til et nytt og bedre sted for dem å bo deretter kommer dette at på dette bildet som er fotografert i dag har jeg fått David til å ta dette bildet av seg selv for at hans datter skal få vite dette av meg her hvor jeg befinner meg et helt annet sted enn her på jorden at for evig har hun alltid den beste vennen sin i sin far og i sin mor og i meg her som heter Gud når David og jeg snakker sammen fordi da har jeg sagt til ham at han kan kalle meg for hva han vil men Gud er jo noe han er vant til at noe sånt noe heter dermed er dette det hele her for i dag.

10. juli, 2021, David H. Hegg