www.davidhegg.org

316. Noen få råd

I denne teksten vil det bli gitt noe få råd om hva som vil hende i tiden som kommer vil det bli forferdelige værforandringer som i virkeligheten er værødeleggelser og i den forbindelse vil det bli nødvendig for dere alle å forandre hvordan dere er i stand til å overleve på denne planeten som dere alle har ødelagt så forferdelig også enda dere ikke hadde villet gjøre det fordi hva dere alle har måttet oppnå har vært penger og penger på alle tenkelige mulige måter som har vært mulig for dere å oppnå og det har vært så forferdelig ødeleggende for denne verdenen at fra i dag av og gjennom den fremtiden som nå vil bli mer enn tre millioner år før denne planeten igjen vil bli som den en gang ble skapt til å være og om dere tror at jeg har vært stolt av hva jeg har skapt når jeg har skapt en sånne ødeleggende rase av mennesker så tar dere fullstendig feil jeg bebreider meg selv for å ha skapt en sånn forferdelig ødeleggende og ond rase av mennesker at jeg aldri vil gjøre det igjen for evig tid og med det vet dere om en sånn vrede og raseri at dere kan ikke forstå hvor rasende jeg er både for hva jeg selv har gjort med å skape dere men også for hvor dårlige noen av dere har vært hele tiden gjennom alle disse tusenvis av årene som dere alle bare får vite at er fantastiske resultater ved disse menneskene som har gjort så mye ondt og dårlig som de har gjort hele tiden gjennom disse tusenvis av årene på denne planeten som bare er ondhet og ondhet hele tiden og ikke noe å være stolt av i det hele tatt når dere nå må bli mer omtenksomme og forsiktige med hva dere gjør skal dere få litt å vite om hva det må bli for mest av alt er det at dere må bry dere om noe annet enn penger og penger hele tiden fordi at for penger kan dere ikke kjøpe noe i det hele tatt ved enden av disse tre millioner årene og for det andre må dere begynne å tro på at dere alle må bry dere om hvordan dere skal arbeide og skape det dere trenger med deres eget arbeid og ikke med å undertrykke og oppnå penger ved å holde andre mennesker nede og nede og bare lyve om hva dere gjør hele tiden med dette har jeg skrevet lite grann mer og til slutt har jeg skrevet alt dere behøver å vite gjennom disse tre millioner årene og i tiden etter det for den evige fremtid her på denne planeten det neste etter det er at jeg ikke er sint på alt dere mennesker har oppnådd her på denne planeten dere har også overrasket meg med hvor mye godt og fint dere også har vært i stand til å oppnå med det sier jeg farvel og lykke til! for denne gang.

30. juli, 2021, David H. Hegg