www.davidhegg.org

317. I denne teksten

I denne teksten har jeg bestemt at jeg vil fortelle dere alle sammen om min beslutning om hvordan denne jorden skal overleve den tragedien dere alle på forskjellige måter har besluttet å la få hende enda dere alle vet at det vil bli farlig for alle menneskene etter dere alle i dag når alle ødeleggelsene dere nå har besluttet å la fortsette utvikles enda dere vet at det vil ødelegge hele jorden denne beslutningen er at denne jorden vil en dag nesten ha dødd med hensyn til alle de nødvendige tingene dere alle nå vet at er av nesten total betydning for de levende artene på denne planeten det vil bli at jorden først vil bli i alle nivåer for varm og etter det i alle nivåer vil den bli for kald og etter det vil jorden begynne å forberede seg til å begynne å leve igjen og etter det vil det bli mulig for alle artene på denne planeten å leve her i resten av denne planetens liv som er for mye lang tid for dere å overskue hvor lenge det vil bli derfor vil det i denne teksten bli dette som blir mitt adjø for dere alle i denne praktfulle verdenen dere alle så altfor mye har tatt for en selvfølge at vil overleve alle deres ødeleggelser for mye og for lang tid siden så dere at dere måtte forandre deres oppførsel men dere gjorde det ikke og nå er det for sent og dermed ønsker jeg dere alle en god Jul enda jeg vet at alt om Jesus Kristus er en veldig ond løgn skrevet av en veldig ond mann som dere alle kan finne ut hvem var og derfor skal jeg også fortelle dere at en mann med navnet Jesus har virkelig levd for lenge siden og det er nøyaktig ham den religionen vil skjule sånn at ingen skal begynne å tenke på hvorfor den mannen har blitt så forferdelig løyet om og så til slutt skal jeg fortelle dere som virkelig ønsker å hjelpe meg og David med å redde denne verden at det vil bli at dere alle som gjør det dere hjelper meg og David med å redde den virkelige verden som er den evige verden som er en annen verden enn denne som dere alle som hjelper oss med det vil ha deres del i for evig så ikke bli redde fordi jeg er en veldig farlig en akkurat nå men jeg er ikke en ond en godt nytt år også til alle mine nye og gamle elskede venner og allierte til dere alle bli glade med deres egne og hverandres eksistens på denne planeten som er her for å forberede for den evige verden som dere alle tilhører som ikke sviker meg og min plan med denne verdens mening som er å skape lykke og glede så hver eneste art kan leve sitt eget liv i lykke over å være skapt av meg godt nytt år igjen og adjø for denne gang men jeg skal skrive mer igjen om noe få måneder fra nå av.

20. desember, 2021, David H. Hegg