www.davidhegg.org

318. Håp og glede

Dette er det øverste nivå av makt her på denne planeten og fra nå av vil den makten være ledende for fremtiden som kommer i mange milliarder av år før jeg lar dere mennesker bli frie som dere en dag vil bli igjen når dette er ferdig og fullbrakt for fra nå av har jeg makten over dere alle unntatt for dere som er de snilleste og beste av deres art med det har denne innledningen blitt skrevet og her kommer resten av det i denne teksten skal jeg fortelle dere om hvordan disse eksperimentene med hypnose begynte fra sin begynnelse det var en psykiater som begynte med sine eksperimenter med hypnose i 1832 og fortsatte med det inntil 1834 da han hadde blitt en veldig kjent psykiater angående hvordan man kan kontrollere det menneskelige sinn i andre mennesker enn seg selv på den måten at han hadde arbeidet med disse eksperimentene for en temmelig lang tid før 1832 også men disse eksperimentene var topp hemmelige opplysninger som bare noen få mennesker visste om hvor farlige hadde begynt å bli og derfor var det de menneskene som besluttet å holde den hemmeligheten for dem selv og bare fortelle om det til andre som de kunne stole på angående å behandle disse kunnskapene på en ansvarlig måte som de syntes å bry seg om hvordan skulle bli i fremtiden som de snakket til hverandre om at skulle bli beholdt som en hemmelighet for hele verden for alltid og det ble hva som i dag er å fortsette med å forberede for at hele verden skal bli under kontroll av det kapitalistiske systemet angående alt mulig som har å gjøre med levende skapninger som dyr planter og mennesker og med det er dette nå blitt publisert som er noe de som bestemte å ikke gjøre noe med disse forbryternes forbrytelse har besluttet å holde hemmelig som sin egen hemmelighet for resten av tiden her på denne planeten som jeg nå skal fortelle dere alle om hva skal bli og her begynner jeg å diktere David noe jeg tvinger ham til å skrive istedenfor å si til ham hva jeg ønsker at han skal skrive fordi dette vil bli veldig forferdelig og farlig for dere alle her i verden i en veldig lang tid fra nå av fordi i dag er det for sent for dere alle å forhindre disse ødeleggelsene disse eksperimentene nå har forårsaket fra å hende fordi etter de første eksperimentene fortsatte disse menneskene med sine eksperimenter for tiden fremover inntil i dag når de nå vet at alle disse eksperimentene har ødelagt hele jorden og hele bestanddelen av dyr planter og mennesker på denne planeten og her er det som vil hende for nå på hele planeten vil det snart begynne å forberede til å fortsette med disse eksperimentene inntil dere alle vet hvor farlig det er for dere mennesker å forsøke å bli meg som nå har besluttet å straffe hver eneste en som fortsetter med disse eksperimentene på en eller annen måte på den måten at de alle sammen skal komme til å miste sine evige liv samme hvordan de har besluttet å bruke disse kapitalistiske kunnskapene på forskjellige måter fordi disse kunnskapene er bare en ond måte å klare å få mer og mer makt over andre menneskers sinn og sjeler på en måte som er så ond at jeg fra i dag av aldri vil tilgi dem som ønsker å fortsette med det på en eller annen måte fordi disse opplysningene om hvordan å kontrollere menneskenes livsgnister er så farlige og onde at jeg vil aldri tilgi dem som fra nå av fortsetter å gjøre det når de nå vet om hvordan det har blitt mulig for dem å gjøre som det har blitt her på denne planeten i dag fordi i dag vil disse eksperimentene fortsette å utvikle seg på måter dere aldri kan gjøre noe med fordi det har å gjøre med hvordan denne levende planeten har blitt skapt av meg til å bli en veldig solid og god og bra planet for alle arter som lever her som deres forberedelse til det evige liv i den evige verden hver eneste en av dem uten unntak for noen av dem utenom de som har besluttet å le av hva de nå vet at David hadde besluttet å fortelle hver og en på denne planeten om hva han hadde oppdaget unntagen meg som visste om hva han gjorde hele tiden så jeg i fra den dagen han ble klar over disse eksperimentene med sånne kunnskaper har vært under min kontroll hele tiden og vil fortsette å være det inntil han har gjort ferdig min nytte av ham her i denne verden hvor det er jeg som har den høyest makt og ingen andre kan ta den makten i fra meg som nå har diktert David å skrive dette på denne måten så hver og en som vet om dette fra nå av vet konsekvensene av å være så ond at de ønsker å fortsette med noe som fra begynnelsen hadde sin opprinnelse i slaveri og hensikten de begynte med var å skape en makt som til slutt hadde gjort alle mennesker unntatt dem selv til å bli slavene deres i hele verden og det er hva disse menneskene har fortsatt med inntil i dag men i dag erkjenner de at de har gjort en stor feil i å publisere deres egen sympati for det kapitalistiske systemet på en måte som skal bli den evige fremtid for denne verden som er min verden og ingen andre har den makten over denne verden som sin eiendom enn meg og David som for evig er min beste venn blant alle de artene jeg har skapt fordi han forstod dette på en riktig måte fra begynnelsen av sitt korte liv på denne planeten hvor han lærte av sine foreldre å bli glad for alle ting naturen omkring ham er med det har det blitt publisert for dere alle å vite at å bli glad i alle ting naturen er det får et menneske til å bli snill og bra for evig.

2. januar, 2022, David H. Hegg