www.davidhegg.org

Tekster 6 · 2023 · 2024 · 4

323. I dag har jeg dette

I denne teksten vil jeg love alle dere som tror på meg og min evige makt over denne verden at i dag kjenner jeg alle dere som jeg kan stole på og jeg vil love alle av dere at deres evige liv er trygt og alltid vil være i min mektige evige verden som er hva denne lille verdenen skaper uten deres og mine fienders kjennskap til hva denne evige verden er fordi det er hva jeg har i min fremtid for alle som ikke forråder meg og min plan med denne verden som jeg skapte uten å vite hva ondskap er men nå vet jeg det og jeg vil love alle dere som tror på meg og min makt over dere alle for evig at min forståelse om hva ondskap er nå er sterk nok til å ødelegge hva ondskap er for evig og det var alt jeg har til dere for øyeblikket i denne forferdelige situasjonen denne verden har kommet inn i nå i disse dagene.

20. august 2023, David H. Hegg

324. I dag har jeg dette

I denne teksten er det en ting jeg ønsker å si til alle som tror på Davids og min intensjon som er at vi i sammen vil få våre lesere fri fra disse hypnosene som denne lille teksten som jeg skal skrive med noen få ord her hypnosene som er brukt på dere alle er bare en annerledes måte å bli i stand til å kontrollere deres sinn på en annerledes måte enn vanlig måte å oppta oppmerksomheten deres på med andre ord er disse hypnosene bare noen få andre måter å kontrollere dere alle på i forskjellige retninger enn dere ellers hadde vært i stand til å bli fordi dere ikke forstår hvorfor dere gjør det dere gjør etter at dere har blitt hypnotisert fordi dere ikke husker hva som har blitt sagt til dere alle når dere alle gjør det dere alle har blitt hypnotisert til å gjøre fordi dere etter sånne hypnotiseringer ikke vet hva som er blitt puttet inn i deres indre sjel av ord som der er i stand til å kontrollere deres følelser og tanker etterpå fordi dere ikke har noen andre argumenter imot det som er blitt sagt fordi dere ikke vet og husker hva som har blitt sagt til dere da dette hendte for mange år siden før dere visste hva som kom til å hende når disse hypnosene begynner å virke i deres sinn og nå vet dere alle at deres måte å finne ut om dette på er å begynne å tenke mye mer over hvorfor dere gjør ting dere etterpå ikke ville ha gjort på den måten det ble på når jeg forteller dere at dere bare vet mine egne ord for denne teknikken som er at det er deres egen måte å være på som har blitt kontrollert av meg når dere begynner å tenke deres egne tanker fordi dere ikke tror på deres tanker som har blitt manipulert på en måte dere ikke vet hvordan har blitt gjort med disse få ordene vet dere nå hva dere har å si til dere selv at dere må tenke dere om to ganer før dere gjør det dere tenker på å gjøre det var alt for i dag takk til dere alle for å følge med på hva jeg skriver til alle som ønsker å vite hva jeg skal skrive om kort tid vil jeg skrive moen flere av mine ord til dere alle farvel fra meg og David for denne gang.

29. november 2023, David H. Hegg

325. I denne teksten

I denne teksten skal jeg skrive om hvordan dere alle er påvirket av disse hypnosene dere er virkelig påvirket av det selv uten at dere vet noe om det fordi dere kan være hypnotisert på mange måter uten å vite det når det skjer fordi sånne hypnotiserte mennesker vil alltid være i stand til å påvirke andre med den samme hypnosen som de er påvirket av selv på grunn av det kan dere alle være i stand til å påvirke hverandre uten å vite noe om hva som hender med dere alle sammen i denne teksten skal jeg fortelle dere alle hvordan dere skal forhindre dette i fra å hende når dere er sammen med hverandre må dere alle være mye mer forsiktige med hvordan dere snakker om alt mulig dere snakker om hver dag dere må alle sammen tenke dere om nøye angående hvordan dere snakker og hører og forstår hverandre fordi dere alle har den oppmerksomheten fra meg i dag at jeg ønsker at dere alle skal vite hvordan dere skal hindre disse hypnosene i fra å bli spredt over alt omkring dere alle sammen alle steder når dere er sammen over hele verden med dette vet jeg at fra nå av vil dere som kjenner til David og meg være mye mer veloverveide angående hvordan dere snakker mye mer gjennomtenkt og kontrollert i deres egne sinn alle sammen uten noen flere impulsive dumheter noen gang mer og det var alt for denne gang i min plan for hvordan jeg vil forhindre dette i fra for alltid aldri å bli noe som vil hende mer i min egen verden som er hva denne verden for alltid vil komme til å bli takk til dere alle sammen for at dere er så tålmodige med meg og Davids skriving som vil bli denne verdens evige visdom for dere alle takk alle sammen så veldig mye for at dere er interessert i mine ord og farvel for denne gang.

8. desember 2023, David H. Hegg

326. Sofistikert

I denne teksten skal jeg nevne to og tre veldig viktige ord for alle dere som tror på min og Davids ambisjon som er å få våre lesere fri fra hva disse ordene betyr som er makt over dere alle for evig tid om dere ikke slutter å tro på hva sånne mennesker gjør mot dere alle som tror på dem de sviker dere og lyver til dere og blir onde mot dere disse tre ordene er derfor løgn svik og ondskap og to andre viktige ord er å lyve hederlig og svike sofistikert som er noen av deres fienders mest sofistikerte kvalifikasjoner å fremføre offentlig så dere alle høre dem fremføre sin ondskap på en veltalende måte det var alt for denne gang farvel fra meg og David for denne gang.

10. desember 2023, David H. Hegg

327. I dag har jeg dette

I denne teksten vil jeg vise dere alle som tror på meg og David hvorfor dette har hendt det er på grunn av Nora som har snakket til meg om David og hvordan hun var redd for hvordan hun hadde tenkt på hva disse menneskene som hun hadde oppdaget kunne ønske å bruke et menneske som David til og det var hennes ambisjon å hindre det i å hende fordi hun kjente David fra begynnelsen av hans liv her på jorden og derfor hadde hun veldig sterk frykt om hva onde mennesker kunne ønske å bruke hans evner til å gjøre for dem og derfor snakket hun til meg om det og jeg hørte på henne og da hun snakket med David igjen etter mer enn fem år siden forrige gang hun så ham kunne hun snakke med meg som er Davids evige skaper som er det samme med alle av dere som er levende skapninger på denne jorden og derfor kan jeg nå fortelle dere alle at jeg er den eneste evige skaper som for evig vil eksistere fordi det er bare en evighet og det er for evig meg og David som for evig vil være en av mine fineste skapninger som jeg gav til dere alle på jorden så dere nå har en dato og klokkeslett om morgenen på den dagen og et sted hvor det hendte som dere alle som leser dette vet at har vært Davids og min ambisjon at alle som vet nøyaktig hva dette er de vil for evig fortsette å tro på David og meg fordi vi er to pålitelige forskjellige kilder som i sammen kan være i stand til å bringe dere riktig informasjon som det er mulig å finne ut mer om med dette vil jeg også si dette at mangelen på respekt som har blitt vist både for David og meg selv er veldig ødeleggende for dere all på denne planeten fordi nå er det for sent å redde denne verden fra den katastrofale ødeleggelsen denne moderne utviklingen vil gi til dere alle i løpet av noen få hundre år fra i dag er denne verden en katastrofe på grunn av værforholdene som ikke noen ting kan forandre hvordan vil bli slutten på den vestlige sivilisasjons kultur for evig vil denne katastrofale utviklingen aldri hende igjen og når den tiden kommer da denne verden igjen har sitt normale vær vil mennesker for evig vite hva dere mennesker på denne jorden gjorde feil dere begynte å tro på falske nyheter og falsk politikk og falsk forståelse om hvem som har skapt denne verden fordi det er meg og ikke en av dere mennesker og det var alt for denne gang takk alle dere som tror på meg og David dere vil for evig være mine kjære skapninger som jeg for evig vil beholde i min virkelige verden som er den evige verden dere alle som ikke sviker meg vil bli en del av for evig jeg gjorde ikke alt av dette bare for å miste det igjen farvel for denne gang og jeg vil snart skrive noe mer til dere alle.

3. februar 2024, David H. Hegg

328. Mektigst

I denne teksten skal dere alle få vite at jeg er en veldig kraftig en jeg er den eneste av mitt slag ikke noen andre har de samme evnene som jeg har derfor vil det bare være en slags skapning som jeg er for evig jeg er på grunn av evighet og vil for evig være evigheten ingen unntatt meg kan ha mine muligheter derfor vil ingen mennesker noen gang bli i stand til å vinne over meg eller bekjempe meg eller på en annen måte true meg fordi det er umulig for mennesker å oppnå det var alt i dette momentet i denne verdens evige eksistens fordi denne lille verden er begynnelsen til en veldig mye større verden som jeg skaper som den evige verden med dette kan dere alle vite at jeg er Davids beste venn fordi han og jeg vil i sammen bli i stand til å få alle mennesker i denne evige verden til å slutte å tro på løgner og falske profeter som har vært veldig skadelig for denne lille jorden som om en kort tid vil begynne å oppføre seg som en katastrofe på grunn av disse falske menneskenes løgner om hvordan været forandrer seg disse dagene det var alt dere alle behøver å vite om meg og min venn i denne verden som er han som skriver disse ordene fordi jeg kan diktere ham til å skrive det jeg sier farvel for denne gang og jeg vil snart skrive noen andre ord til dere alle.

15. februar 2024, David H. Hegg

329. Noen få ord

I denne teksten skal jeg skrive om meg og David for første gang på en ærlig måte fordi vi to er en fra begynnelsen men har blitt som to på grunn av hvordan disse forbryterne har påvirket både meg og David på en veldig farlig måte for dem selv fordi jeg er den virkelige skaper av Davids menneskelige skapning og det er hvorfor jeg er så fornøyd med ham fordi jeg har skapt ham av meg selv og ved mitt ubehagelige forhold til disse forbryterne omkring i denne verden er det en glede for meg å vite at nå har mange andre mennesker begynt å tro på meg og David fordi i sammen har vi nå avslørt denne forferdelige forbrytelsen som disse forbryterne har holdt på med i nærmere 200 år nå uten noe annet kjennskap til det enn av dem selv som nå er en regel som har blitt brutt av meg og min vidunderlige skapning som har vært i stand til å ligge å høre på disse idiotene da de trodde at han sov men det var bare løgn han hørte på hvert ord de sa og på grunn av det ble han i stand til å tilbakekalle alt sammen etterpå fordi i disse minuttene forstod han at han måtte vente så lenge som mulig på grunn av hva disse to idiotene snakket så desperat om som blant annet var at de måtte arrangere en flystyrt for å stoppe David og hans familie og venner om de begynte å finne ut noe nå er disse to idiotene døde og borte for evig og vil aldri mer være i stand til å skade noen i denne verden og ikke i den evige verden heller fordi jeg har drept dem begge for evig og det er min egen plikt i denne evige skapelsen av denne verden å gjøre mot alle som begynner å tro på ondskap istedenfor på kjærlighet og det var alt på dette punktet i mine skriverier til dere alle utenom de som nå ikke ønsker å lese et eneste ord av hva jeg skriver om fra nå av vil det være mye mer hyggelig for meg å diktere til David ordene mine fordi nå har alle disse idiotene i denne verden bestemt å ikke lese et eneste ord mer av hva jeg skriver og det er mye bedre for meg å vite at jeg ikke har sånne idioter blant mine lesere mer farvel for denne gang og jeg vil snart skrive noen flere ord til dere alle.

2. mars 2024, David H. Hegg

330. I denne teksten

I denne teksten skal jeg fortelle til alle som fortsatt leser hva jeg dikterer til David at jeg er en veldig mektig en i deres verden jeg er skaperen av alle dere mennesker i denne verdens totale tid allerede før verden har begynt å bli en virkelig verden i deres muligheter til å forstå noe av denne verden som jeg har skapt alt av før den har begynt å bli en virkelig og synlig verden dere mennesker kan forstå noe om det var alt jeg har å fortelle om meg og David i denne teksten fordi dette er min evige makt over alle menneskene før de har begynt å bli virkelige og synlige mennesker og det samme er fordi jeg også har sagt til David at det han var i stand til å høre og forstå hva han kunne høre disse to personene snakke om etter at de hadde lyktes med total fiasko av deres plan med deres påvirkninger har blitt min plikt å ta meg av og det har allerede blitt fullført av meg før denne verden ble en virkelig verden derfor vil ingen mennesker i evighet lykkes med å bli mer mektig enn meg og min for evig venn som jeg vil beskytte for evig det var alt for denne gang.

11. april 2024, David H. Hegg

331. Den store sjefen

I denne teksten er det en veldig farlig en som jeg er i dag fordi jeg har sagt til David at det jeg i dag sier til deg at du skal skrive er noe du må skrive fordi jeg sier at du skal gjøre dette og David sier ikke nei til meg i denne teksten skal dere få vite at det jeg for lenge siden har sagt til David er at de som ønsker å styre denne verden med atomvåpen vil måtte for evig bli straffet av min makt som bare er min makt og bare jeg har den makten disse menneskene vil for evig bli straffet av meg men en for evig endeløs og grenseløs pine i sine for evig ødelagte sjeler av meg fordi jeg hater alle disse menneskene og dere vet alle hvilke mennesker det var som begynte å lage disse atomvåpnene og hvem det var som også brukte sånne våpen som sin begynnelse på sin verdenskrig for å oppnå makt over hele verden det er alt jeg har å si til dere alle på dette punktet i min karriere som Davids store sjef ha en fin dag og farvel for denne gang jeg vil om kort tid be David om å skrive mer.

30. april 2024, David H. Hegg

332. Det store mindretallet

I denne teksten er det en ting jeg ønsker å fortelle dere alle om meg og David som er at hvordan han har blitt i stand til å gjøre dette er fordi jeg har valgt ham til å gjøre nøyaktig dette og på grunn av det er han mitt menneske i denne verden for evig fordi i denne verden har det hendt noe veldig merkelig og det er hvordan dere alle har blitt under kontroll av et veldig stort antall av en minoritet av hvem dere mennesker er på den måten har et stort antall av denne minoriteten blant menneskene i dag makten over en mye større majoritet blant alle menneskene og det er flertallets makt i deres verden som er under kontroll av mindretallet av alle menneskene i denne verden og om det ikke hadde vært på grunn av det skulle alle menneskene i denne verden vært under kontroll av seg selv men i denne verden er alle menneskene i sammen under kontroll av det samme mindretallet alle steder omkring på hele jordkloden og det er hva jeg sier at er det totale demokrati for dette mindretallet men ikke for flertallet det var alt på dette punktet i min karriere som Davids veldig mye større sjef enn noen av dere mennesker noen gang kan bli i stand til å forstå fordi det er jeg som har skapt både tid og avstander i deres sinn og sjeler farvel for denne gang og velkommen tilbake for få lese mer av hva jeg vil skrive til dere alle om en veldig kort tid.

5. mai 2024, David H. Hegg

333. Hvem jeg er

I denne teksten er det helt avgjørende å forstå hvordan jeg har blitt den jeg er i dag fordi det begynte før jeg ble skapt av meg selv av evigheten selv som alltid har vært meg og på grunn av det eksisterer jeg alltid og jeg er ikke i stand til å slutte å eksistere i den sammenheng må jeg også oppleve alt det jeg er som er at jeg er alt som eksisterer det betyr at alt ondt i denne verden gjør meg vondt på samme måte som alt av det gjør vondt mot dyrene og menneskene i denne verden og på grunn av det hater jeg all denne lidelsen og all denne fattigdommen på samme måte som alle mine skapninger som også har den samme følelsen om all denne ondskapen som jeg har det var alt på dette punktet i min karriere som dere alles skaper både de gode og de onde og de som har forandret seg til å bli onde det er hvordan de har forrådt meg om min hensikt med skapelsen av alle mine dyr og mennesker som er at det til sammen skal bli et hyggelig sted for alle skapningene for evig i en mye større verden enn denne for i dag forstår jeg at den evige verden vil komme til å bli sann for alle mine gode mennesker og alle dyrene jeg har skapt farvel for denne gang og velkommen tilbake for å lese mer fra meg og min veldig lille venn som har en mye større venn i meg enn noen kan bli i stand til å forså fordi jeg har ingen begrensinger men alle dere mennesker har en begrensning i sammen all av dere og den grensen vil snart bli nådd av noen av dere mennesker for evig.

6. mai 2024, David H. Hegg

334. For alltid

I denne teksten er det min hensikt å dra dere alle inn i overveielsen av å bli mer oppmerksomme på hvordan dere mennesker eksisterer i denne verden fordi jeg har skapt hensikten for hvordan dere alle skal oppføre dere sammen i denne nydelige verden jeg har skapt til dere alle unntatt alle de menneskene som forråder meg fordi hvordan jeg skapte dere alle er blitt gjort på en måte som har sin hensikt i å gjøre dere alle til verdifulle og ærlige mennesker uten noen misforståelser i det hele tatt så ikke gjør noe feil jeg er en veldig hard og brutal Gud om jeg må være det farvel for denne gang og jeg vil snart skrive noen flere av mine ord til dere alle jeg er Gud og ingen andre har den rollen så for alltid farvel for denne gangen.

27. mai 2024, David H. Hegg

335. Luksussøppel

I denne teksten er det særdeles viktig å vite hvem jeg er fordi dette er deres siste sjanse til å tro på meg istedenfor på alle løgnene dere alltid hører omkring dere alle steder i disse dager derfor er det i denne teksten bare noen få ord som jeg skal skrive til dere alle at er at denne gangen er det meg som sier til David at det jeg sier til ham at han skal skrive er det han skal skrive og ikke noe annet enn hva jeg sier og i David er dette mine tanker i ham istedenfor hans egne tanker som jeg har trenet ham til å forstå hvordan er og det er noe som bare hender en gang i alle mine skapelser av forskjellige verdener som jeg har mye mer av enn bare denne men denne er også verdifull for meg så derfor har jeg bestemt å redde denne verden istedenfor å putte den i en evig søppelbøtte for alltid i denne teksten vil jeg fortelle dere at mitt navn er ikke David mitt navn er det evige seg selv og hva dere alle kaller meg med navn kan være hva dere liker å bruke fordi jeg forstår alle forskjellige navn folk omkring i verden gir meg jeg er en evig og annerledes del av dere alles virkelighet som er at jeg er ikke det samme som et menneske som er noe viktig å forstå fordi det jeg kan gjøre er noe et mennesker aldri kan bli i stand til å forstå hva er så det er det jeg vil at dere alle skal forstå om at bare jeg er den evige delen av dere alles virkelighet og det er jeg som har skapt alle deler av deres tid og avstander og deres evige mening om hva som skal være meningen med dere alles evige eksistens og det er evig lykke og ikke noe annet enn det i den anledning er det viktig å forstå at det jeg sier til David er mine ord og ikke hans i denne teksten er det noen harde ord som vill bli sagt til David at han skal skrive og jeg vill si at mellom disse ordene vill det bli mange diskusjoner mellom David og meg som har blitt hans og min glede å fortsette med for evig fordi vi begge liker å diskutere tankene våre for å bli bedre til å forstå hverandre det er mulig for alle mennesker å fortsette å diskutere sånne temaer for å forstå bedre hva jeg har bestemt at denne verden skal være og ingen andre og det er det denne teksten handler om at noen av dere mennesker har besluttet å skape en annen virkelighet enn den jeg har skapt og disse menneskene sier at min virkelighet er fattig og ikke luksuriøs som deres verden skal bli mer og mer for noen få av menneskene på denne mer og mer ødelagte planeten som snart vil begynne å bli veldig farlig for alle dyrene og menneskene i denne verden nå for tiden fordi det været dere alle er avhengig av er i veldig fare for å bli ødelagt av hva alle menneskene i dag holder på med omkring på hele Jorden i denne teksten vil jeg fortelle dere alle at i tiden som kommer vil det bli mer og mer rein og vinder fra min evige skapelse av denne verden inntil det har blåst vekk alt det som dere mennesker i dag har skapt på denne planeten inklusiv alle deres våpen som vil bli mer og mer unyttige jo mer jeg har ødelagt dem det var alt jeg har å si til dere alle på dette tidspunktet men husk på at jo mer dere tror på meg og min plan med denne verden jo bedre vil det bli for dere alle i det lange løp farvel for denne gang og jeg vil snart skrive noen få flere ord om kort tid.

9. juli 2024, David H. Hegg

336. Min plan

I denne teksten er det veldig viktig å tro på meg og min venn her på denne planeten fordi det er på grunn av ham og hans aller beste venn fra hans barndom som var Nora at jeg har bestemt å være mye mer tålmodig med alle dere dumme mennesker på denne planeten i dag som alle av dere tror at jeg bare er en dum en og at noen av dere mennesker er mye bedre forberedt til å ta seg av denne planeten for alltid og det er dere dumme menneskers aller dummeste forestilling dere noen gang vil komme til å ha og etter at dere alle har sett hvor forferdelig det vil slutte vil dere aldri bli så dumme en gang til og det vil etter denne en gang dumhet av dere alle uten misforståelse i det hele tatt fordi i dag har dere alle begynt å tro at mennesker kan ta seg av denne planetens evige liv for alltid og det vil bare hende en gang og når dere alle forstår hvor galt det var å gjøre har dere vært i stand til å overleve i tunneler under bakken og inni fjellene der det vil være best for dere å være sammen med meg for de neste få hundretusenvis av år det vil bli omtrent en million år fra den tiden noen av dere mennesker har begynt å overleve på den planeten dere lot noen av menneskene begynne ta seg av for alltid det var alt for denne gang jeg vil snart skrive mer til dere alle PS dette vil bli en realitet i løpet av de neste fem til to millioner år i denne verden der dere som tilhører meg og min plan med denne verden vil lære å overleve på en måte som vil bli veldig hyggelig og flink for alle som vil ta del i den planen de andre vil før eller siden forandre sin holdning når de flyr omkring i lufta drevet av altfor kraftig regn og vinder farvel for denne gang mine elskede dyr og andre skapelser på denne planeten.

19. juli 2024, David H. Hegg