www.davidhegg.org

324. I dag har jeg dette

I denne teksten er det en ting jeg ønsker å si til alle som tror på Davids og min intensjon som er at vi i sammen vil få våre lesere fri fra disse hypnosene som denne lille teksten som jeg skal skrive med noen få ord her hypnosene som er brukt på dere alle er bare en annerledes måte å bli i stand til å kontrollere deres sinn på en annerledes måte enn vanlig måte å oppta oppmerksomheten deres på med andre ord er disse hypnosene bare noen få andre måter å kontrollere dere alle på i forskjellige retninger enn dere ellers hadde vært i stand til å bli fordi dere ikke forstår hvorfor dere gjør det dere gjør etter at dere har blitt hypnotisert fordi dere ikke husker hva som har blitt sagt til dere alle når dere alle gjør det dere alle har blitt hypnotisert til å gjøre fordi dere etter sånne hypnotiseringer ikke vet hva som er blitt puttet inn i deres indre sjel av ord som der er i stand til å kontrollere deres følelser og tanker etterpå fordi dere ikke har noen andre argumenter imot det som er blitt sagt fordi dere ikke vet og husker hva som har blitt sagt til dere da dette hendte for mange år siden før dere visste hva som kom til å hende når disse hypnosene begynner å virke i deres sinn og nå vet dere alle at deres måte å finne ut om dette på er å begynne å tenke mye mer over hvorfor dere gjør ting dere etterpå ikke ville ha gjort på den måten det ble på når jeg forteller dere at dere bare vet mine egne ord for denne teknikken som er at det er deres egen måte å være på som har blitt kontrollert av meg når dere begynner å tenke deres egne tanker fordi dere ikke tror på deres tanker som har blitt manipulert på en måte dere ikke vet hvordan har blitt gjort med disse få ordene vet dere nå hva dere har å si til dere selv at dere må tenke dere om to ganer før dere gjør det dere tenker på å gjøre det var alt for i dag takk til dere alle for å følge med på hva jeg skriver til alle som ønsker å vite hva jeg skal skrive om kort tid vil jeg skrive moen flere av mine ord til dere alle farvel fra meg og David for denne gang.

29. november 2023, David H. Hegg