www.davidhegg.org

325. I denne teksten

I denne teksten skal jeg skrive om hvordan dere alle er påvirket av disse hypnosene dere er virkelig påvirket av det selv uten at dere vet noe om det fordi dere kan være hypnotisert på mange måter uten å vite det når det skjer fordi sånne hypnotiserte mennesker vil alltid være i stand til å påvirke andre med den samme hypnosen som de er påvirket av selv på grunn av det kan dere alle være i stand til å påvirke hverandre uten å vite noe om hva som hender med dere alle sammen i denne teksten skal jeg fortelle dere alle hvordan dere skal forhindre dette i fra å hende når dere er sammen med hverandre må dere alle være mye mer forsiktige med hvordan dere snakker om alt mulig dere snakker om hver dag dere må alle sammen tenke dere om nøye angående hvordan dere snakker og hører og forstår hverandre fordi dere alle har den oppmerksomheten fra meg i dag at jeg ønsker at dere alle skal vite hvordan dere skal hindre disse hypnosene i fra å bli spredt over alt omkring dere alle sammen alle steder når dere er sammen over hele verden med dette vet jeg at fra nå av vil dere som kjenner til David og meg være mye mer veloverveide angående hvordan dere snakker mye mer gjennomtenkt og kontrollert i deres egne sinn alle sammen uten noen flere impulsive dumheter noen gang mer og det var alt for denne gang i min plan for hvordan jeg vil forhindre dette i fra for alltid aldri å bli noe som vil hende mer i min egen verden som er hva denne verden for alltid vil komme til å bli takk til dere alle sammen for at dere er så tålmodige med meg og Davids skriving som vil bli denne verdens evige visdom for dere alle takk alle sammen så veldig mye for at dere er interessert i mine ord og farvel for denne gang.

8. desember 2023, David H. Hegg