www.davidhegg.org

327. I dag har jeg dette

I denne teksten vil jeg vise dere alle som tror på meg og David hvorfor dette har hendt det er på grunn av Nora som har snakket til meg om David og hvordan hun var redd for hvordan hun hadde tenkt på hva disse menneskene som hun hadde oppdaget kunne ønske å bruke et menneske som David til og det var hennes ambisjon å hindre det i å hende fordi hun kjente David fra begynnelsen av hans liv her på jorden og derfor hadde hun veldig sterk frykt om hva onde mennesker kunne ønske å bruke hans evner til å gjøre for dem og derfor snakket hun til meg om det og jeg hørte på henne og da hun snakket med David igjen etter mer enn fem år siden forrige gang hun så ham kunne hun snakke med meg som er Davids evige skaper som er det samme med alle av dere som er levende skapninger på denne jorden og derfor kan jeg nå fortelle dere alle at jeg er den eneste evige skaper som for evig vil eksistere fordi det er bare en evighet og det er for evig meg og David som for evig vil være en av mine fineste skapninger som jeg gav til dere alle på jorden så dere nå har en dato og klokkeslett om morgenen på den dagen og et sted hvor det hendte som dere alle som leser dette vet at har vært Davids og min ambisjon at alle som vet nøyaktig hva dette er de vil for evig fortsette å tro på David og meg fordi vi er to pålitelige forskjellige kilder som i sammen kan være i stand til å bringe dere riktig informasjon som det er mulig å finne ut mer om med dette vil jeg også si dette at mangelen på respekt som har blitt vist både for David og meg selv er veldig ødeleggende for dere all på denne planeten fordi nå er det for sent å redde denne verden fra den katastrofale ødeleggelsen denne moderne utviklingen vil gi til dere alle i løpet av noen få hundre år fra i dag er denne verden en katastrofe på grunn av værforholdene som ikke noen ting kan forandre hvordan vil bli slutten på den vestlige sivilisasjons kultur for evig vil denne katastrofale utviklingen aldri hende igjen og når den tiden kommer da denne verden igjen har sitt normale vær vil mennesker for evig vite hva dere mennesker på denne jorden gjorde feil dere begynte å tro på falske nyheter og falsk politikk og falsk forståelse om hvem som har skapt denne verden fordi det er meg og ikke en av dere mennesker og det var alt for denne gang takk alle dere som tror på meg og David dere vil for evig være mine kjære skapninger som jeg for evig vil beholde i min virkelige verden som er den evige verden dere alle som ikke sviker meg vil bli en del av for evig jeg gjorde ikke alt av dette bare for å miste det igjen farvel for denne gang og jeg vil snart skrive noe mer til dere alle.

3. februar 2024, David H. Hegg