www.davidhegg.org

328. Mektigst

I denne teksten skal dere alle få vite at jeg er en veldig kraftig en jeg er den eneste av mitt slag ikke noen andre har de samme evnene som jeg har derfor vil det bare være en slags skapning som jeg er for evig jeg er på grunn av evighet og vil for evig være evigheten ingen unntatt meg kan ha mine muligheter derfor vil ingen mennesker noen gang bli i stand til å vinne over meg eller bekjempe meg eller på en annen måte true meg fordi det er umulig for mennesker å oppnå det var alt i dette momentet i denne verdens evige eksistens fordi denne lille verden er begynnelsen til en veldig mye større verden som jeg skaper som den evige verden med dette kan dere alle vite at jeg er Davids beste venn fordi han og jeg vil i sammen bli i stand til å få alle mennesker i denne evige verden til å slutte å tro på løgner og falske profeter som har vært veldig skadelig for denne lille jorden som om en kort tid vil begynne å oppføre seg som en katastrofe på grunn av disse falske menneskenes løgner om hvordan været forandrer seg disse dagene det var alt dere alle behøver å vite om meg og min venn i denne verden som er han som skriver disse ordene fordi jeg kan diktere ham til å skrive det jeg sier farvel for denne gang og jeg vil snart skrive noen andre ord til dere alle.

15. februar 2024, David H. Hegg