www.davidhegg.org

330. I denne teksten

I denne teksten skal jeg fortelle til alle som fortsatt leser hva jeg dikterer til David at jeg er en veldig mektig en i deres verden jeg er skaperen av alle dere mennesker i denne verdens totale tid allerede før verden har begynt å bli en virkelig verden i deres muligheter til å forstå noe av denne verden som jeg har skapt alt av før den har begynt å bli en virkelig og synlig verden dere mennesker kan forstå noe om det var alt jeg har å fortelle om meg og David i denne teksten fordi dette er min evige makt over alle menneskene før de har begynt å bli virkelige og synlige mennesker og det samme er fordi jeg også har sagt til David at det han var i stand til å høre og forstå hva han kunne høre disse to personene snakke om etter at de hadde lyktes med total fiasko av deres plan med deres påvirkninger har blitt min plikt å ta meg av og det har allerede blitt fullført av meg før denne verden ble en virkelig verden derfor vil ingen mennesker i evighet lykkes med å bli mer mektig enn meg og min for evig venn som jeg vil beskytte for evig det var alt for denne gang.

11. april 2024, David H. Hegg