www.davidhegg.org

332. Det store mindretallet

I denne teksten er det en ting jeg ønsker å fortelle dere alle om meg og David som er at hvordan han har blitt i stand til å gjøre dette er fordi jeg har valgt ham til å gjøre nøyaktig dette og på grunn av det er han mitt menneske i denne verden for evig fordi i denne verden har det hendt noe veldig merkelig og det er hvordan dere alle har blitt under kontroll av et veldig stort antall av en minoritet av hvem dere mennesker er på den måten har et stort antall av denne minoriteten blant menneskene i dag makten over en mye større majoritet blant alle menneskene og det er flertallets makt i deres verden som er under kontroll av mindretallet av alle menneskene i denne verden og om det ikke hadde vært på grunn av det skulle alle menneskene i denne verden vært under kontroll av seg selv men i denne verden er alle menneskene i sammen under kontroll av det samme mindretallet alle steder omkring på hele jordkloden og det er hva jeg sier at er det totale demokrati for dette mindretallet men ikke for flertallet det var alt på dette punktet i min karriere som Davids veldig mye større sjef enn noen av dere mennesker noen gang kan bli i stand til å forstå fordi det er jeg som har skapt både tid og avstander i deres sinn og sjeler farvel for denne gang og velkommen tilbake for få lese mer av hva jeg vil skrive til dere alle om en veldig kort tid.

5. mai 2024, David H. Hegg