www.davidhegg.org

333. Hvem jeg er

I denne teksten er det helt avgjørende å forstå hvordan jeg har blitt den jeg er i dag fordi det begynte før jeg ble skapt av meg selv av evigheten selv som alltid har vært meg og på grunn av det eksisterer jeg alltid og jeg er ikke i stand til å slutte å eksistere i den sammenheng må jeg også oppleve alt det jeg er som er at jeg er alt som eksisterer det betyr at alt ondt i denne verden gjør meg vondt på samme måte som alt av det gjør vondt mot dyrene og menneskene i denne verden og på grunn av det hater jeg all denne lidelsen og all denne fattigdommen på samme måte som alle mine skapninger som også har den samme følelsen om all denne ondskapen som jeg har det var alt på dette punktet i min karriere som dere alles skaper både de gode og de onde og de som har forandret seg til å bli onde det er hvordan de har forrådt meg om min hensikt med skapelsen av alle mine dyr og mennesker som er at det til sammen skal bli et hyggelig sted for alle skapningene for evig i en mye større verden enn denne for i dag forstår jeg at den evige verden vil komme til å bli sann for alle mine gode mennesker og alle dyrene jeg har skapt farvel for denne gang og velkommen tilbake for å lese mer fra meg og min veldig lille venn som har en mye større venn i meg enn noen kan bli i stand til å forså fordi jeg har ingen begrensinger men alle dere mennesker har en begrensning i sammen all av dere og den grensen vil snart bli nådd av noen av dere mennesker for evig.

6. mai 2024, David H. Hegg