David H. Hegg’s Web Site ─ A Web Site about crimes against the humans’ minds
◙ Home Page ◙ Messages ◙ Important ◙ Miscellaneous ◙ Images ◙ CV ◙ Info
◙ Norsk
◙ English
◙ Main Page
■ Smarttelefon
■ Smartphone

Welcome to my Web site

My name is David Harry Hegg, and I am born in Oslo in Norway June 8, 1955. I am taken up with that some have influenced my mind. I have been taken up with this for more than 30 years now. This has to do with something, which we haven’t thought about what can be. When we know about what it is, then it is possible to understand what this can be. On this web site, I have written much about how I slowly have approached and come nearer to find out about what has been done against me. It is little which has caused much. Almost like a drop in the ocean, which changed the whole ocean.

In March 2013, I understood a key factor, which got me to understand more and more correct, about what had happened. I found out that I had been influenced to remember different things, which never had happened. There have been done quite sly influences against me, but after I understood this key factor, I started to understand about these sly influences.

In January 2017, I found out about the most important I have done till now. To make it easy to find these texts, there are two links to these texts here. These two links are the same, at two places on the web site. The first are ten texts. The second are fourteen texts, with a little more first and last.
► Clearing Up
► 93. An excellent example, to 106. The barrier

It also seems as if this is something; which has been done so it shall be impossible to remember, that it has been done against oneself. I will write more about these things here. Keep up with what happens! February 1, 2017.

Velkommen til mitt Websted

Jeg heter David Harry Hegg, og er født i Oslo 8. juni 1955. Jeg er opptatt av at noen har påvirket mitt sinn. Jeg har vært opptatt med dette i mer enn 30 år nå. Dette har å gjøre med noe, som vi ikke har tenkt på hva kan være. Når vi vet hva det er, da er det mulig å forstå hva det kan være. På dette nettstedet, har jeg skrevet mye om hvordan jeg langsomt har tilnærmet meg og kommet nærmere til å finne ut om hva som har bitt gjort mot meg. Det er litt som har forårsaket mye. Nesten som en dråpe i havet, som forandret hele havet.

I mars 2013, forstod jeg en nøkkelfaktor, som fikk meg til å forstå mer og mer riktig, om hva som hadde hendt. Jeg forstod at jeg hadde blitt påvirket til å huske forskjellige ting, som aldri hadde hendt. Det er blitt gjort ganske slue påvirkninger mot meg, men etter at jeg forstod denne nøkkelfaktoren, begynte jeg å forstå om disse slue påvirkningene.

I januar 2017, fant jeg ut om det viktigste jeg har gjort inntil nå. For å gjøre det enkelt å finne disse tekstene, er det to linker til disse tekstene her. Disse to linkene er det samme, på to steder på nettstedet. Den første er ti tekster. Den andre er fjorten tekster, med litt mer først og sist.
► Oppklaring
► 93. Et glimrende eksempel, til 106. Barrieren

Det ser også ut som om dette er noe; som har blitt gjort så det skal være umulig å huske, at det er blitt gjort mot en selv. Jeg vil skrive mer om disse tingene her. Følg med! 1. februar 2017.

My daughter, her mother and me; Christmas Eve 1982.
Wednesday, January 15, 1986; we sat exactly as on the picture, and talked just as it was normal for us to do, shortly before the destructive development started.

Datteren min, moren hennes og meg; julaften 1982.
Onsdag 15. Januar 1986, satt vi nøyaktig som på bildet, og snakket akkurat som det var normalt for å gjøre, rett før den ødeleggende utviklingen begynte.

Updated: July 19, 2024
David H. Hegg


Click the refresh symbol on the top of the Web Browser, often Ctrl+R, to get an updated page, Cmd+R on a Mac.

Links to the latest:

► July 19, 2024: New text

► July 9, 2024: New text

► May 27, 2024: New text

► May 6, 2024: New text

► May 5, 2024: New text

► April 30, 2024: New text

► April 11, 2024: New text

► March 2, 2024: New text

► February 15, 2024: New text

► February 3, 2024: New text

► December 10, 2023: New text

► December 8, 2023: New text

► November 29, 2023: New text

► August 20, 2023: New text

► August 7, 2023: New text

Text appears smaller or larger on different screens. Written texts continue being crisp and clean, even if you zoom the size of the browser, to be the best size to read.


Klikk oppfrisk symbolet øverst på nettleseren, ofte Ctrl+R, for å hente en oppdatert side, Cmd+R på en Mac.

Linker til det nyeste:

► 19. juli 2024: Ny tekst

► 9. juli 2024: Ny tekst

► 27. mai 2024: Ny tekst

► 6. mai 2024: Ny tekst

► 5. mai 2024: Ny tekst

► 30. april 2024: Ny tekst

► 11. april 2024: Ny tekst

► 2. mars 2024: Ny tekst

► 15. februar 2024: Ny tekst

► 3. februar 2024: Ny tekst

► 10. desember 2023: Ny tekst

► 8. desember 2023: Ny tekst

► 29. november 2023: Ny tekst

► 20. august 2023: Ny tekst

► 7. august 2023: Ny tekst

Tekst viser seg mindre eller større på forskjellige skjermer. Skrevne tekster fortsetter å være klare og tydelige, selv om du zoomer nettleseren, til å bli den beste størrelsen for å lese.

SiteLock

▲ To the top David H. Hegg's Web Site 2003 - 2023 Web Hosting Hub Mirror site: www.davidhegg.info