David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
◙ Norsk
◙ English
◙ Hovedsiden

CV

En kronologisk liste over min utdannelse, arbeidserfaring,
kurs, og verv.

Jeg ble født i 1955. Begge foreldrene mine kom fra gårder. Jeg vokste opp med å være på familiegårdene i sommerferiene, der vi hjalp til med gårdsarbeidet. Flere sommerferier i oppveksten, var jeg sammen med min mormor på setra.

1.) 1962 – 1971
9-årig skole.

2.) 1971
Sommerjobb, internt bud på en ganske stor fabrikk.

3.) 1971 – 1972
Yrkesskole, maskin og mekanikk.

6.) 1972
Sommerjobb, hjelpemann på lastebil som leverte varer omkring i byen.

5.) 1972 – 1973
Yrkesskole; sterkstrømselektriker, en påbygning av maskin og mekanikk.

7.) 1973
Det elektriske verkstedet, der jeg etterpå var elektrikerlærling.

8.) 1973 – 1976
Elektrikerlærling.

9.) 1976 – 1978
Elektriker, det første firmaet.

10.) 1976 ferdig 17. juni; gyldig 28 august
Fagprøve som elektriker.

11.) 1976 september og 1977 januar
Noen få dager, administrativ opplæring på et hotell.

12.) 1978 – 1979
Avisbud, første gang.

13.) 1978 – 1979
Korrespondanseskole, maskinskrivning.

14.) 1979
Skolevaktmester vikar, første skole.

15.) 1979
Skolevaktmester vikar, andre skole.

16.) 1979
Skolevaktmester vikar, tredje skole.

17.) 1979
Skolevaktmester vikar, fjerde skole.

18.) 1979
Skolevaktmester vikar, femte skole.

19.) 1979 – 1980
Skolevaktmester og tilsynsvakt om kvelden, vikar, sjette skole.

20.) 1980 – 1982
Voksengymnaset, samfunnsfaglig linje, første skole.

21.) 1980 – 1982
Elevrådsmedlem og elevrådsleder.

22.) 1981 – 1981
Tilsynsvakt om kvelden, for kveldsundervisning, syvende skole.

23.) 1981
Sommerjobb, skolevaktmester vikar, i sommerferien, åttende skole.

24.) 1982
Sommerjobb, skolevaktmester vikar, i sommerferien, niende skole.

25.) 1982
Sommerjobb, skolevaktmester vikar, i sommerferien, tiende skole.

26.) 1982
Sommerjobb, skolevaktmester vikar, i sommerferien, ellevte skole.

27.) 1982 – 1983
Heltids administrerende klubbleder for en fritidsklubb, første fritidsklubb.

28.) 1983
Avisbud, andre gang.

29.) 1983
Leder på sommerleir for barn.

30.) 1983 september – oktober
Samlebåndsarbeider, pakking.

31.) 1983 October
Skolevaktmester vikar, tolvte skole.

32.) 1983 – 1984
Gruppeleder deltid, fritidsklubb, andre fritidsklubb.

33.) 1983 november – desember
Programleder i nærradio en time hver uke.

34.) 1983 – 1986
Elektriker, det andre firmaet.

35.) 1986 – 1987
Voksengymnaset, delfag, andre skole.

36.) 1986 – 1987
Gruppeleder deltid, fritidsklubb, tredje fritidsklubb.

37.) 1986 – 1987
Avisbud, tredje gang.

38.) 1987 – 1988
Postbud.

39.) 1988 – 1989
Avisbud, fjerde gang.

40.) 1989
Barnehageassistent vikar, første barnehage.

41.) 1989
Barnehageassistent vikar, andre barnehage.

42.) 1989
Barnehageassistent vikar, tredje barnehage.

43.) 1989
Barnehageassistent vikar, fjerde barnehage.

44.) 1989
Barnehageassistent vikar, femte barnehage.

45.) 1989
Barnehageassistent vikar, sjette barnehage.

46.) 1989 – 1990
Skolevaktmester vikar, trettende skole.

47.) 1990
Skolevaktmester vikar, fjortende skole.

48.) 1990
Gruppeleder deltid, fritidsklubb, fjerde fritidsklubb.

49.) 1990 – 1993
Avisbud, femte gang.

50.) 1993
Barnehageassistent vikar, syvende barnehage.

51.) 1993 – 1994
Arbeidsledig pga. sykdom, reumatisme.

52.) 1994
EDB brukerkurs.

53.) 1994
Kurs på fem kvelder om nye forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner.

54.) 1994 – 1995
Vikarbyrå, en kort jobb med fabrikkering av publikasjoner.

55.) 1995 – 1998
Avisbud, sjette gang.

56.) 1998 – 1999
Butikkselger i en elektrisk avdeling i et supermarked.

57.) 1999 – 2002
Telefonintervjuer for meningsmålinger og markedsundersøkelser, og personlig intervjuer, det første firmaet.

58.) 2000
Telefonselger, det første firmaet, første gang.

59.) 2000
Internett kurs, en dag.

60.) 2000 – 2001
Telefonselger, det første firmaet, andre gang.

61.) 2002 – 2008
Avisbud, syvende gang.

62.) 2002 – 2003
Personlig intervjuer for markedsundersøkelser, det andre firmaet.

63.) 2002 – 2004
Meddommer.

64.) 2003 – nåværende
Driver David H. Heggs Websted.

65.) 2003
Personlig intervjuer for markedsundersøkelser, det tredje firmaet.

66.) 2003
Telefonselger, noen få dager, det andre firmaet.

67.) 2004 – 2013
Driver Allintonet Websted, avsluttet.

68.) 2006
Personlig intervjuer for markesundersøkelser, noe få dager, det fjerde firmaet.

69.) 2007
Budbilsjåfør, det første firmaet.

70.) 2008 – 2009
Budbilsjåfør, det andre firmaet.

71.) 2009 – 2022
Avisbud, åttende gang.

72.) 2009
Telefonintervjuer op supervisor for markedsundersøkelser, det femte firmaet, første gang.

73.) 2009 – 2010
Renholder i et vaskebyrå.

74.) 2010
Supewrvisor for telefonintervjuere, markedsanalyse, det femte firmaet, andre gang.

75.) 2022
Pensjonist

I sommerferiene i oppveksten, var jeg sammen med min mormor på setra. Hver morgen fulgte jeg buskapen til beiteområder forsjellige steder i fjellet, så ingen av dem ble værende igjen; mens mormoren min gikk foran, og lokket dem med en bøtte salt, som hun av og til gav dem litt av. Noen ganger tok jeg også melka til kjølestedet i en kasse ved en kilde i en elv i nærheten, med å bruke en tralle. To ganger om dagen kom melkebilen og kjørte melka til meieriet, vi satt melkespannene på melkerampa kort tid før bilen kom. Det var også mange andre ting å gjøre i løpet av sommeren, på et sånt sted. Det var ingen elektrisitet, telefon, eller innlagt vann. Dette er lørdag 12. august 1967; slutten på min sommerferie det året. Jeg er 12 år.

Her arbeider jeg som elektriker i 1984. En gammel hovedtavle i en fabrikk blir byttet ut med en ny en.

Bilde av meg i en fotoautomat, fra 1987.

▲ Øverst