David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
◙ Norsk
◙ English
● Innledning
● Viktig
● I 1986
● Fakta
● Guide
● Hallusinasjon
● Energi
● Hukommelsen
● Villedet
● Virkeligheten
● Sluhet
● Ekstremt
● Frihet
● En sekvens
● Overvinnende
● Økende
● Analyse
● Oppklaring
● I 1975
● Faktorer
◙ Hovedsiden

Viktig

► Viktig er en tekst jeg skrev 18. februar 2013. På den tiden hadde jeg akkurat fått et gjennombrudd angående dette. Derfor er denne teksten noe jeg skrev øyeblikkelig etter det. Teksten vil i fremtiden, bare være interessant; på grunn av hvordan det er mulig å se, hva jeg skrev på den tiden. Alle mine tanker var i sin begynnelse, de var fullstendig uferdige, og mer eller mindre feil. Den siste delen refererer til noen få andre ting, som tidligere har blitt brakt inn, om dette fra andre kilder. 22. oktober 2014.

In 1986

► I 1986 er en tekst jeg skrev 17. juni 2004, "Noe Mistenkelig Har Hendt". Den er om hva som hendte i 1986, som ødela kontakten mellom datteren min og meg, også kontakten mellom moren hennes og meg. Dette ødela våre liv. Denne teksten er i hovedsak riktig. Den er mangelfull, men absolutt ikke verdiløs. 22. oktober 2014.

Fakta

► Fakta har tre tekster fra 10. mars 2014. De to første, som er de siste, er om noe jeg i dag lurer mye på hvordan er. Hva gjør disse forbryterne? Jeg er ikke sikker. Jeg tenker at de kanskje gjør noe, det er umulig for meg å huske, så jeg bare husker noe annet, på grunn av hva som er gjort mot meg. Jeg vet ikke. Den tredje delen, er om det viktigste jeg har funnet ut. De har fått meg til å gjøre et notat i notisboka mi i 1976 eller 1977, så jeg senere skal tro jeg har snakket med en person jeg aldri har sett. Dette er skrevet da jeg akkurat hadde forstått dette. Jeg er 100 % sikker på dette. 22. oktober 2014.

Guide

► Guide har blitt skrev fort, 26. mars 2013. Den er om ting jeg har opplevd, angående hvordan det kan være mulig å forhindre sånne påvirkninger i å virke i en selv. Dette er kanskje det som har hendt med meg. Enda jeg ikke har forstått hva som er blitt gjort mot meg, har jeg alle disse årene mye motarbeidet deres påvirkning over meg, uten å vite hva som er blitt gjort mot meg. 22. oktober 2014.

Hallusinasjon

► Hallusinasjon er en tekst fra 24. november 2015, om hvordan hallusinasjoner tar kontroll over mennesker. Mennesker kan ikke kontrollere sine egne hallusinasjoner. Hallusinasjoner kontrollerer mennesker. Disse forbryterne som bruker mental kontroll, kontrollerer hallusinasjoner, som kontrollerer mennesker. 24. november 2015.

Energi

► Energi er en tekst fra 9. desember 2015, om hvordan hallusinasjonene, som oppstår på grunn av disse påvirkningene, forårsaker energier. Det er mulig å få energier imot disse påvirkningene; på grunn av, at forståelsen om hva det er, forårsaker motenergi. Det er mulig å redusere disse påvirkningene, og til slutt fjerne dem. 15. desember 2015.

Hukommelsen

► Hukommelsen er skrevet 14. januar 2016. Den er om at disse påvirkningene med mental kontroll ikke er noe man husker, det er noe annet. Disse påvirkningene virker ikke fordi de er noe man husker; de virker fordi noe annet enn hukommelsen, er blitt påvirket. 14. januar 2016.

Villedet

► Villedet er skrevet 20. januar 2016. Den er om hvordan en av påvirkningene mot meg, har til hensikt å skjerme disse forbryterne. Den er også om hvordan andre påvirkninger har til hensikt å villede. 20. januar 2016.

Virkeligheten

► Virkeligheten er skrevet 23. januar 2016. Den er om hva jeg tenker at disse påvirkningene, av disse forbryterne som bruker mental kontroll, gjør med oss mennesker på denne planeten. 23. januar 2016.

Sluhet

► Sluhet er en tekst om hvordan disse forbryterne går helt med den påvirkede personen, som om påvirkningene er personens seg selv. 8. februar 2016.

Ekstremt

► Ekstremt er en tekst om at fordi disse forbryterne bruker andre, driver de det for langt. 8. februar 2016.

Frihet

► Frihet er en tekst om at det skrevne ord frigjorde menneskets sinn. Dette førte også til en politisk frigjøring. Teksten påpeker også hvordan disse forbryterne kan virkeliggjøre sin vanvittighet; som andre bare kan si, men ikke virkeliggjøre. 12. februar 2016.

En sekvens

► En sekvens er først og fremst om en kort del, som jeg husker fra begynnelsen av den situasjonen, der jeg ble påvirket med disse påvirkningene. Den delen indikerer at disse forbryterne kan ha visst om meg fra min barndom. Men jeg kan ikke bli sikker på det. 14. februar 2016.

Overvinnende

► Overvinnende er en tekst om at metoden med mental kontroll er overvinnende. Den er også om hvordan denne metoden kan få folk til både å huske noe, som ikke har hendt; og til å glemme noe, som har hendt. 3. mars 2016.

Økende

► Økende er en tekst med noen korte biter jeg husker som noe, som ble sagt til meg, da jeg ble påvirket med disse påvirkningene. Det er om at disse påvirkningene øker over tid. Denne teksten inneholder også forskjellige tanker, og noen tanker om hvordan motarbeide sånne påvirkninger. 9. mars 2016.

Analyse

► Analyse er en tekst om at det er umulig for meg å huske hvordan disse påvirkningene er blitt gjort mot meg. Den er også om at det er mulig å forstå mye om disse påvirkningene, og det hjelper. 18. mars 2016.

Oppklaring

► Oppklaring er ti tekster som jeg skrev i januar 2017. I løpet av disse ti dagene, fant jeg ut noen viktige ting om når og hvordan disse påvirkningene ble gjort mot meg. Her er disse ti tekstene sånn som jeg opprinnelig skrev dem. 24. januar 2017.

I 1975

► I 1975 er den samme teksten som jeg skrev 29. Desember 2017; som teksten 200. Da det skjedde, under Forskjellig. I denne teksten gir jeg en redegjørelse om hva som hendte den morgenen da jeg ble “påvirket ”. Det er en beskrivelse av hvor og hvordan dette hendte. Det er om hva som hendte før “påvirkningene”, litt om noe som hendte mens jeg ble “påvirket”, og litt om det som hendte etterpå. 31. desember 2017.

Factors

► Faktorer er en tekst jeg skrev 21. oktober 2018. I denne teksten skriver jeg om hvordan det som hendte imot meg i 1986 var en serie planlagte faktorer. Og jeg skriver om hvordan jeg tenker om å gjøre noe med en “påvirkning”. 21. oktober 2018.

🖶 ► Utskriftsvennlig

Når du har åpnet denne utskriftbare siden, klikk "Skriv ut", ofte Ctrl+P, og det vil bli skrevet ut sånn som skriveren er satt opp til å skrive, Cmd+P på en Mac.

▲ Øverst