David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
◙ Norsk
◙ English
● Innledning
● Info
◙ Hovedsiden

Informasjon

Jeg heter David Harry Hegg og er født i Oslo 8. juni 1955.

Jeg har gjort mange forskjellige alminnelige ting, både som arbeidet mitt, og andre ting jeg har vært interessert i. Jeg har mer og mer blitt opptatt med hva det er som pågår med mental kontroll over andre i verden. Så nå er det min hovedinteresse, og det jeg bruker mye av tiden min på å finne ut om.

Innholdet og formålet med dette nettstedet har forandret seg mange ganger. Det første var at jeg bare begynte med et nettsted 15. mai 2003, fordi Internett var noe interessant. Jeg visste ikke akkurat hva jeg skulle gjøre med det. Fra nå av har jeg fokuset på hva for noe mistenkelig det er som har hendt meg, og bruken av mental kontroll over andre på en skjult og ondskapsfull måte, som det er mulig å finne ut om at foregår i verden. Dette er noe vanskelig å forstå, derfor er det nødvendig å bruke noe tid på å begynne å forstå om det. Det er noe farlig.

Dette nettstedet er på to steder, www.davidhegg.info og www.davidhegg.org. Det er fordi jeg har hatt forskjellige tanker om hva jeg skulle gjøre på Internett. Nå lar jeg disse to sidene være det samme, sånn at jeg ikke gjør for mange forskjellige ting, men konsentrerer meg om dette temaet.

E-post: david@davidhegg.org

David H. Hegg
Postboks 6622 St. Olavs pl.
0129 Oslo
Norway

4. februar 2013, David H. Hegg

Ved å klikke på linken ● Info på venstre side, åpner du en side med informasjon om hvordan ting går etc.

Nedenfor er det linker til det nyeste på den siden:

► Tirsdag 1. desember 2015
► Onsdag 20 juli, 2016
► Søndag 8. januar 2017
► Mandag 17. juli 2017
► Fredag 19. januar 2018
► Mandag 19. februar 2018
► Mandag 19. mars 2018
► Mandag 16. april 2018
► Onsdag 16. mai 2018
► Fredag 15. juni, 2018
► Fredag 22. juni, 2018
► Søndag 22. juli 2018
► Onsdag 22. august 2018
► Lørdag 22. september 2018
► Mandag 22. oktober 2018
► Søndag 2. juni 2019
► Søndag 30. juni 2019
► Søndag 28. juli 2019
► Søndag 25. august 2019
► Søndag 22. september 2019
► Søndag 20. oktober 2019
► Søndag 10. november 2019
► Søndag 12. januar 2020

▲ Øverst