David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
◙ Norsk
◙ English
● Innledning
● 2013 · 1
● 2013 · 2
● 2013 · 3
● 2013 · 4
● 2014 · 5
● 2014 · 6
● 2014 · 7
● 2014 · 8
● 2015 · 9
● 2015 · 10
● 2015 · 11
● 2015 · 12
◙ Hovedsiden

Beskjeder

Klikk på linkene til venstre.

Da jeg begynte å skrive disse beskjedene 18. mars 2013, hadde jeg akkurat forstått noe, som fikk meg til å bryte gjennom en hindring av villedende påvirkninger mot meg. Jeg tenkte øyeblikkelig at jeg på grunn av det, skulle bli i stand til å oppklare alt av dette på kort tid. Jeg forandret dette nettstedet til hva det er i dag, og lagde denne beskjeder seksjonen, som jeg tenkte, at jeg skulle bruke til å skrive litt av og til, om hvordan tinge går.

En kort tid etter dette. Begynte jeg å finne ut at jeg ikke husket noe om mitt tidligere liv mer. Jeg tenkte at det var nødvendig for meg å vite riktig om det, for å bli i stand til å oppklare dette.

Disse beskjedene begynte å bli tekster om hvordan jeg fant ut om disse tingene, og hva jeg tenkte om det. Nå 19. november 2015, har jeg skrevet den siste beskjeden som det. I løpet av denne tiden, har jeg funnet ut om min fortid igjen, og jeg har også forstått mye om disse påvirkningene mot meg.

Disse beskjedene har ikke blitt redigert på noen måte. De er tilgjengelige her, på den måten de er blitt skrevet. Da jeg begynte å skrive disse beskjedene, så jeg ikke hva de skulle komme til å bli.

Det er linkene til venstre, ● 2013 · 1 osv., som åpner sidene med disse beskjedene.

Torsdag 19. november 2015
David H. Hegg

▲ Øverst