David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
◙ Norsk
◙ English
● Innledning
● Tekster 1
● Tekster 2
● Tekster 3
● Tekster 4
● Tekster 5
● Tekster 6
◙ Hovedsiden

Forskjellig

► Tekster 1 er 115 små tekster, som jeg publiserte på dette nettstedet fra 2003 til 2013. Da jeg fikk et gjennombrudd, angående hva som hadde hendt med meg, i mars 2013; tok jeg dem vekk. Her er de tilbake. Jeg tenkte på å skrive noe imot hva denne påvirkningen med mental kontroll gjør; men jeg kom ikke videre før i 2013. 22. februar 2015.

► Tekster 2 er 50 korte tekster, som jeg har skrivet fra 2015 til 2016. Tekstene er om litt av hvert, men alle av dem har noe å gjøre med denne påvirkningen med mental kontroll. Da jeg hadde skrevet tekst 50, tenkte jeg at tekst 50 “Det motsatte” er en naturlig avslutning på disse 50 tekstene. Disse 50 tekstene er skrevet en og en, uavhengige av hverandre, og er ikke basert på en samlet vurdering. Typisk tenker jeg på disse tekstene som forskjellige innledninger.

► Tekster 3 er 60 korte tekster, som jeg har skrivet fra 2016 til 2017. Disse tekstene er det samme som tekster 2, litt av hvert. “93. Et glimrende eksempel” til “106. Barrieren” er spesielt viktige tekster. I løpet av disse fjorten tekstene i januar og februar 2017, fant jeg ut det viktigste inntil da.

► Tekster 4 er 57 korte tekster, som jeg har skrevet i 2017. Disse tekstene er det samme som tekster 2 og 3, litt av hvert. Disse tekstene er viktige fordi de fortsetter som en fortsettelse, etter de viktige tekstene i “Tekster 3”. I teksten “133. Mandag 29. desember 1975” fant jeg ut hvilken dag disse påvirkningene ble gjort mot meg.

► Tekster 5 er 81 tekster, skrevet fra 2017 til 2019. Disse tekstene fortsetter som en fortsettelse, etter tekstene i “Tekster 4”. Derfor er disse tekstene også viktige tekster.

► Tekster 6 Nye tekster.

▲ Øverst