David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
● Norsk
● English
● Innledning
● Tekster 1
● Tekster 2
○ Tekster 3
○ 2016 · 1
○ 2016 · 2
○ 2016 · 3
○ 2016 · 17 · 4
○ 2017 · 5
● Tekster 4
● Tekster 5
● Tekster 6
◙ Hovedsiden

Tekster 3 · 2016 · 2017

2016

1

► 51. En enkel logiske rekkefølge

► 52. Sannheten druknet i løgner

► 53. Påvirkningene bruker tid

► 54. Riktig retning

► 55. Økonomi

► 56. Eksplosive påvirkninger

► 57. En kort tekst

► 58. Et trinn i trappa

► 59. Forverring

► 60. Sjakktrekk

► 61. En stor forbrytelse

► 62. Et spesielt forhold

2

► 63. Årsaksforklaring

► 64. Påvirkninger gjør noe

► 65. Mange brikker

► 66. En situasjon

► 67. Det motsatte

► 68. Den påvirkede dynamikk

► 69. Påvirkninger kommer tilbake

► 70. Ingen hjalp meg

► 71. Alle ødela for meg

► 72. Problemstruktur

► 73. En viktig faktor

► 74. En destruktiv utvikling

3

► 75. En liten detalj

► 76. Planmessige påvirkninger

► 77. Kropp og sjel

► 78. 15 tilfeldig notater

► 79. Ubalanse

► 80. Sosial oppsmuldring

► 81. En tankerekke

► 82. Det ene fører til det andre

► 83. Onsdag 15. januar 1986

► 84. En kunstig tilstand

4

► 85. Fredens makt

► 86. Forskjellige utgangspunkter

► 87. Å utvikle å være mennesker

► 88. Et maleri bak maleriet

► 89. Papir

► 90. Påvirkninger

2017

► 91. Forskjellige menneskelige tilstander

► 92. Total kontroll

► 93. Et glimrende eksempel

► 94. – 29., 30. og 31. desember 1975

► 95. Da det hendt

► 96. Noen få setninger mer

► 97. En indre stemme

► 98. Avslutningen

5

► 99. Et riktig bilde

► 100. Litt til

► 101. Et glass

► 102. Tiden

► 103. Drammeglass

► 104. En liten apekatt

► 105. Kjærlighet og egoisme

► 106. Barrieren

► 107. Forskjellige barrierer

► 108. Helt vanlige

► 109. En splittende barriere

► 110. En konstruert situasjon

🖶 ► Utskriftsvennlig

Når du har åpnet denne utskriftbare siden, klikk "Skriv ut", ofte Ctrl+P, og det vil bli skrevet ut sånn som skriveren er satt opp til å skrive, Cmd+P på en Mac.

▲ Øverst