David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
● Norsk
● English
● Innledning
● Tekster 1
● Tekster 2
● Tekster 3
● Tekster 4
● Tekster 5
○ Tekster 6
○ 2020 · 1
○ 2020 · 21 · 2
○ 2021 · 23 · 3
○ 2023 · 24 · 4
◙ Hovedsiden

Tekster 6 · 2020 · 2021 · 2

◄ Forrige tekst ◄

276. For eller imot

Istedenfor å forstå, tenker jeg at “forbryterne” har “påvirket” mennesker til å være for eller imot noe de ikke forstår.

12. oktober, 2020, David H. Hegg

277. Ordene

Nå fikk jeg denne setningen i tankene mine: “Forbryterne” bruker tusen usanne ord for å skjule ett sannferdig ord.

Først, tenkte jeg at jeg kan ikke skrive hver tanke jeg får i hodet mitt. Men etter noe tid, begynte jeg å tenke mer på denne metaforen, og da begynte jeg å tenke at dette er lite grann å skrive om allikevel.

Dette har å gjøre med hvordan “forbryterne” utvikler forskjellige fagkunnskaper og spesialkunnskaper, innenfor forskjellige fagområder og spesialområder. De kan gjøre det ved å “påvirke” alle forskjellige slags mennesker. Typisk “påvirker” de for og imot på sånne måter; sånn at begge tenkemåter blir feil. Og på grunn av det; blir forskjellige fagområder utviklet under kontroll av “forbryterne”. På sånne måter, kontrollerer de også hvordan alle kritiske reaksjoner mislykkes.

“Forbryterne” kan “påvirke” til å utvikle omfattende og komplisert feil forståelse; for å skjule noe som er ukomplisert og lett å forstå på en kortfattet måte. “Forbryterne” behøver ikke å vite noe om det fagområdet de “påvirker”; fordi de kan bruke måter å gjøre sånne ting på som ikke behøver å være basert på kunnskap av dem selv. “Forbryterne” kan “påvirke” kunnskap uten å ha den kunnskapen selv. “Forbryterne” kan “påvirke” mennesker til å gjøre både rett og galt, uten å ha kunnskap om hva det dreier seg om.

Dette foregår også angående hvordan mennesker tenker og snakker om forskjellige ting i dagliglivet. På grunn av “påvirkningene”, snakker mennesker seg selv vekk fra forståelse om det de snakker om.

Ved å legge til noen flere tanker til den første setningen i denne teksten; så åpner dette opp for å forstå om at dette er et utstrakt fenomen, som i dag kan ha preget alt mulig vi har vært opptatt av, for en velig, veldig lang tid nå.

På denne måten, kan vi si, at ordene villeder oss; på grunn av hvordan “forbryterne” “påvirker” oss hele tiden. Derfor er dette noe viktig å begynne å forstå om, sånn at de riktige ordene kan få betydning. Jeg tenker at “forbryterne” ser på oss som sosiale grupper, som de kan “påvirke” alle av ved å “påvirke” noen av oss.

13. oktober, 2020, David H. Hegg

278. Et mirakel

Det at verden eksisterer; med planter, dyr og mennesker; er noe utrolig. Det beviser at det eksisterer noe utrolig. Det utrolige er noe vi ikke vet hva er, og som vi ikke forstår. For oss, er det et mirakel at verden eksisterer. På den måten har vi fått, det som for oss er et mirakel, som mennesker ikke har gjort.

Etter disse tankene, vil jeg si; at ødeleggelse av denne verden, ikke er på grunn av at menneskeheten eksisterer. Det er på grunn av at noen mennesker sviker menneskeheten, og det menneskeheten virkelig er.

Ingen av de forskjellige dyrene ødelegger verden. Dyrene kan være farlige, på den måten at de lever av å spise andre levende skapninger, men de er ikke onde. Dyrene lever etter sine forskjellige naturer, som opprettholder verden i perfekt balanse. Dyrene er også forskjellige personligheter.

Vi mennesker eksisterer i denne verden i sammen med dyrene, og vi skal heller ikke ødelegge verden. Om vi ødelegger verden, da er vi noe dårligere enn dyrene. Og igjen, jeg vil fortsatt si; at dette er på grunn av, at noen mennesker sviker menneskeheten, og på den måten også hele verden. Et svik er noe mennesker skjuler; som er det, som andre må forstå, at foregår på en sånn måte. Forrædere forteller oss ikke at de er forrædere; de skjuler det for oss ved å fortie det og fortelle løgner.

På grunn av “forbryterne”, har dette blitt komplisert; men det har ikke blitt uforståelig. Problemet er at disse farlige tingene er skjult for vår viten, tanker og forståelse; derfor er det viktig å finne ut om det. “Forbryterne” har fått oss til å begynne å tenke på en selvødeleggende måte, og på den måten, ødelegger vi også hele verden som virkelig er en del av oss selv.

Når skjulte svik og løgner har utviklet seg i lang tid, da oppstår det et spesielt problem: Det er hvordan mengden av sånne ting har blitt så overveldende. Da begynner den innledende avsløringen av det, typisk med for liten mengde, og blir fornektet av en overveldende reaksjon. Dette er farlig, det er noe de dårlige menneskene forstår, og de gode menneskene må forstå det også. Det er vanskelig å begynne å avsløre en utbredt skjult urett, det er farlig også. Flinke og hederlige mennesker har blitt straffet og utstøtt, og til og med drept; på slue og uforståelige måter, ved å forsøke å gjøre det. De dårlige menneskene kan også bli forskjellige andre som gjør urett, som først og fremst bryr seg om å skjule sine egne forskjellige dårligheter.

Historisk utviklet urett er et alvorlig problem, fordi det har utviklet en omvendt oppfatning om godt og dårlig, basert på en langvarig historisk utvikling av undertrykkelse av mennesker. Vi kan ikke unnlate å se hvordan vår historiske bakgrunn viser oss en konstant konflikt mellom godt og dårlig.

15. oktober, 2020, David H. Hegg

279. Tendenser

Tendenser; er forskjellige ting jeg akkurat nå fikk noen tanker om at “forbryterne” er opptatt av hvordan de kan bruke. Jeg tenker de kan “påvirke” positive tendenser til å bli mindre, og “påvirke” negative tendenser til å bli mer.

Av seg selv ønsker mennesker å gjøre positive tendenser til å bli mer; og negative tendenser til å bli mindre. Etter å ha skrevet dette, tenker jeg at “forbryterne” kan bli opptatt med å finne på tendenser som ikke har vært blant mennesker tidligere.

Dette vil virke sånn at dynamikkene i samfunnene blir omvendte på negative måter. Tenk på hvor mange sånne ting disse “forbryterne” har vært opptatt av i hemmelighet i alle disse årene.

“Forbryterne” er en hemmelig fiende imot idéer om likeverdig menneskeverd. Jeg tenker også at de er imot forståelse om likeverdig balanse i hele naturen på jorda. “Forbryterne” må ha en slags innestengt selvopphøyende forståelse av seg selv; og det må ha utviklet seg i deres gamle forhistorie, som er noe de nå skjuler. De har hemmelige gamle idealer, og ønsker å ødelegge våre ny historiske idealer.

17. oktober, 2020, David H. Hegg

280. Følelser

Etter den forrige teksten; 279. Tendenser, 17. oktober, 2020; fikk jeg akkurat nå, dagen etter, noen flere tanker. Denne gangen tenkte jeg også først; at jeg kan ikke skrive hver tanke jeg får i hodet mitt. Men etter noe tid, begynte jeg å tenke mer på dette.

Jeg tenkte på; at i går skrev jeg om tendenser, og så begynte jeg å tenke på at det kan være noe lignende med følelser. Og at det kan være om forskjellige følelser. Jeg tenkte at “forbryterne” kan “påvirke” sånn, at følelser blir sterkere eller svakere. Jeg tenkte på at dette også kan være angående alle slags forskjellige følelser. Og følelser kan være mange ting; velvilje, motvilje, glede, sorg, toleranse, intoleranse, ro og sinne, etc.

Jeg tenker at “forbryterne” kan “påvirke” alle følelser til å bli mer eller mindre alt ettersom hva det er om, eller kanskje bare noen følelser også. “Forbryterne” kan også “påvirke” mennesker til å få irrelevant og uventede følelser. Sånne følelser kan også bli forsterket. Følelser kan også bli “påvirket” til å bli blandet sammen på uvanlige måter.

Følelser kan også bli manipulerte på forskjellige måter. For eksempel; noe uviktig, kan fortrenge noe viktig. Noe som ikke er betydningsfullt, kan fortrenge noe som er betydningsfullt, etc.

Følelser kan være alle slags følelsesmessige reaksjoner.

I denne teksten har jeg bare påpekt dette på en rask og kortfattet måte.

Noe annet som kom i tankene mine i dette øyeblikk, er dette: “Forbryterne” verdsetter ikke en person og mennesker på samme måte som likeverdige mennesker gjør. For “forbryterne”, er det to forskjellige ting; angående hva som er iblant dem selv, og angående hva som er overfor andre. Mellom dem selv, har de likeverdig menneskeverd. Overfor andre; ser de på dem med mindre menneskeverd, eller ikke noe menneskeverd. For eksempel; om en av de andre menneskene med lavere menneskeverd gjør noe flinkt, eller gjør en viktig innsats, da er det noe “forbryterne” har eiendomsretten over og makten over. Denne fundamentale tenkemåten av sånne mennesker, gjenspeiler seg i alle relevante sammenhenger. Dette er det samme som forakt for andre mennesker hele tiden, som noe riktig i alle sammenhenger. Forakt er også en følelse. Andre mennesker har bare nytteverdi.

18. oktober, 2020, David H. Hegg

281. Klarhet

Etter den forrige teksten; 280. Følelser, 18. oktober, 2020; opplevde jeg at tankene mine klarnet opp. Jeg tenker på at dette kan ha noe å gjøre med hva slags samfunn “forbryterne” vil ha. Jeg tenker også på at dette er noe, som kan ha å gjøre med hva det er “forbryterne” vil, at vi skal si, at er frihet og demokrati. På den måten gir “forbryterne” positive ord en negativ hensikt:

Overklassen har menneskeverd, men ikke nytteverdi.

Underklassen har nytteverdi, men ikke menneskeverd.

Den uverdige underklassen skal være til nytte for den verdige overklassen.

Jeg var ute på avisruta da jeg tenkte dette. Jeg tenkte at jeg skulle skrive det ned, når jeg var hjemme igjen, og gjorde ikke noe notat. Da jeg var hjemme igjen, måtte jeg skrive det fem gager, før det ble nesten riktig igjen. Helt riktig igjen ble det først den sjette gangen jeg skrev det igjen, etterat jeg hadde sovet. Dette opplever jeg som at tankene ble uklare igjen, etter at jeg først hadde opplevd, at tankene ble klare og tydelige. Ute på avisruta tenkt jeg på at det var, som om en tåkelegging av tankene hadde klarnet opp. På den måten ble det jo som om tåkeleggingen av tankene hadde kommet tilbake igjen, før tåkeleggingen klarnet opp igjen for annen gang.

På grunn av dette har jeg nå tenkt på at “forbryterne” “påvirker” til at tankene skal bli uklare. For eksempel kan de kanskje “påvirke” til at; “du skal ikke klare å forstå riktig hva dette er”, etc.

Til slutt i denne teksten, tenker jeg at det kan ta tid å komme frem til klarhet i tankene. Først kan tankene være uferdige, men etter hvert kan de bli mer ferdige, og ferdige.

21. oktober, 2020, David H. Hegg

282. Masse problemer

For å beholde alt det flotte og fine som “forbryterne” har, må mennesker tvinges til å lage det til dem, for det gjør de ikke frivillig.

Den makten som brukes; er det økonomiske systemet, som langsomt utvikler seg til et voksende maktsystem. Dette skjer på den måten; at det hele tiden fremstilles, som at dette er utvikling av frihet og demokrati. Men det er det motsatte av hva som er sant.

Arbeidernes kulturer fjernes langsomt mer og mer, sånn at det til slutt ikke er noe igjen av deres kulturer. Etter hvert betyr de ikke noe mer, og de bestemmer ikke noe mer.

Tidligere ble samfunnet utviklet av å utvikle og bygge opp fagkunnskap på mange ulike måter. Nå blir samfunnet utviklet med å utvikle økonomien, og fagområdene forsvinner. Opplæringen av økonomi som foregår; er både noe folk lærer, og noe de ikke lærer. Det å være utlært er også; at det er noe man ikke har lært, og det er noe man ikke forstår. Utdannelsessystemene har blitt “påvirket” av “forbryterne”.

Dette blir; at fagkunnskapene fjernes som praktisk samfunnsoppbygging, og økonomien bygges opp som teoretisk makt istedenfor. Det blir videre; at arbeid ikke skaper samfunnet, det er makt som skaper samfunnet. Maktforholdet i det hele; er noe som “forbryterne” har, som sitt skjulte maktforhold.

Økonomien utvikler seg med å bryte ned den opprinnelige fagkunnskapen, som opprinnelig bygde samfunnet opp. Istedenfor bygges det opp økonomisk makt. Utviklingen av samfunnet bygger på opplæring av mennesker til det økonomiske systemet, sånn at det blir det eneste som betyr noe og bestemmer noe. Denne utviklingen fremmer økonomiens betydning, og fjerner praktiske og funksjonelle ordninger.

Det utvikler seg en omvendthet, av det som det hele tiden fremstilles som. Og forklaringene av hva som skjer, blir hele tiden bortforklaringer av hva det er som skjer.

Utviklingen foregår også sånn; at vi blir mer og mer avhengig av hvordan dette blir. På den måten får denne utviklingen mer og mer makt over oss. Dette blir; at det er makt, som utvikler seg. Det blir også; at vi blir mer og mer avhengig av hva det er, som ødelegger oss.

Det er også sånn; at “forbryterne” har “påvirket” alt, alle forholdene, alle de ulike samfunnsformene, etc. På den måten blir alle sammenligninger feil. Ikke noe er det vi har trodd at det er. Vi blir lurt av det alt sammen, og sammenligninger mellom forskjellige samfunn og systemer blir bare lurerier.

Fordi alt er “påvirket”; så blir oppklaringen å finne ut om, og gjennomskue “påvirkningene”. Alt det vi har å forholde oss til, er blitt “påvirket”; derfor må vi finne ut om, og forstå om hvordan dette er. Det er noe “forbryterne” vil oppnå, og det er noe de vil ødelegge; dette har de holdt på med i veldig lang tid nå.

En av tingene det er mulig å forstå; er at denne utviklingen utvikler system og systemer, istedenfor menneskelig sameksistens og menneskelige sameksistenser. Systemene blir også mer og mer passet på av datamaskiner, og ikke av mennesker. Systemene bygges opp, og det menneskelige brytes ned og ødelegges.

Angående dette, kan vi ikke peke på noe annet av det som har foregått, som noe riktig eller galt. Angående dette, må vi finne ut om alt lureriet. Vi har ikke noe annet enn lureri å forholde oss til nå; når vi oppdager, at dette har foregått i lang tid.

Dette er på ingen måte at utviklingen skjer av seg selv. Det er en hemmelig plan som utvikles, som hele tiden skjuler hva den er. Og dette er en ond plan som hele tiden skjuler seg. En plan som langsomt får til noe, som vi ikke har forstått hva er. Det “forbryterne” holder på med, er aldri noe annet enn et 100% kynisk spill med de andre menneskene, på ulike måter.

Denne teksten er bare noen få hurtige stikkord for å aktivisere tankene. Dette er ikke en ferdig utarbeidelse. For eksempel: Hva er frihet? I denne teksten har jeg ikke skrevet noe om dette viktige og omfattende temaet. Disse stikkordene har å gjøre med mange ting som jeg ikke har skrevet noe om i denne teksten. Tankene våre om disse tingene har bitt manipulert, og det tar tid å forstå om sånne ting. Det som “forbryterne” har holdt på med har å gjøre med alt mulig. Det vil bli veldig mye arbeid å gjøre for å begynne å forstå om hva dette er. “Forbryterne” har fått oss til å oppleve virkeligheten vår på en feil måte, og det er mye å gjøre å finne ut om det. Vi forstår ikke alt av dette på et øyeblikk. “Forbryterne” har laget masse problemer.

29. oktober, 2020, David H. Hegg

283. Fundamentalt

Det er de fundamentale prinsippene om menneskerettigheter i den moderne historien, som “forbryterne” har forandret, snudd opp ned og smuldret bort. Det er hvordan disse nye kunnskapene og tenkemåtene former våre levemåter, som “forbryterne” har “påvirket” til å bli forandret, snudd opp ned og smuldret bort.

“Forbryterne” har holdt på med dette i lang tid nå. Jeg tenker at 1900 kan være en relevant tid å tenke på, som da dette kan ha begynt. Men det året, 1900; er bare fordi jeg ønsker å bringe tiden langt nok tilbake i tid. Jeg vet ikke når de begynte med disse “påvirkningene”.

Tiden fra 1800 til 1900 er også en viktig historisk brytningstid. Denne historiske perioden er karakterisert av hvordan nye og riktige kunnskaper utviklet seg og langsomt ble til betydning, og utbredte seg i alle deler av samfunnene. Etter å forstå om det, blir det også relevant å se på den historiske perioden etter middelalderen, 1500 e. Kr.: og til i dag. Det er hvor viktig dette nå har blitt, i 2020 e. Kr. Dette er i dag en periode på 520 år. Jeg tenker at “forbryterne” har denne tidsrammen angående hva de holder på med, som er en av mange ting de skjuler for oss. Hvordan “forbryterne” skjuler hvordan de har forskjellige sånne store perspektiver, gir dem et slags farlig overtak over oss, fordi vi ikke vet det, og ikke forstår det. De “påvirker” oss til å tenke å leve i nuet.

En enda lengre historisk periode er også av betydning. “Forbryterne” har nok vært opptatt med det også. Det blir hele den historiske perioden vi nå har kunnskaper om og forståelse om.

Vår kunnskap og forståelse sett i lyset av det historiske perspektivet, har blitt tatt vekk fra oss. Det er viktig at vi får det perspektivet tilbake igjen i vår tenkemåte.

Det kan synes som om, at dette er veldig mye. I det perspektivet; kan dette bli sett på to måter. Først; er det at vi får tilbake denne tidsrammen. Det er en slags nøkkelfaktor. Det kan bli forstått som om vi har muligheten til å forstå i et riktig perspektiv igjen. “Forbryterne” har tatt det perspektivet i fra oss. Å få det perspektivet tilbake igjen, er noe lite. Dette er det viktig å få tilbake igjen. Etter det; åpner dette for veldig mye. Men i begynnelsen, er dette det viktige å forstå angående dette. I begynnelsen; er det viktigste bare å forstå dette igjen.

Når vi har forstått dette, da er vi tilbake i vår nåtid igjen. Og det er av overordnet betydning å finne ut om hva “forbryterne” gjør nå. En av de mange tingene de har gjort; er å fjerne flere og flere viktige detaljer fra vår historiske kunnskap og forståelse. Når sånne ting er fjernet fra vår oppmerksomhet; da vet vi det ikke mer, og vi forstår det ikke mer. Vi mister muligheten til å se de viktige sammenhengene og forstå riktig.

“Forbryterne” har “påvirket” oss til å bli fragmenterte i våre tanker, sneversynte og polariserte. Vi krangler om ting som ingen av oss forstår.

“Forbryterne” “påvirker” oss til å tro at vi vet og forstår mer og mer; men det foregår på en sånn måte, at de egentlig tar vekk mer og mer av vår tankeverden. “Forbryterne” fyller opp våre tanker med meningsløs fyllmasse.

Jeg tenker at “forbryterne” for det meste har “påvirket” alt som har hendt fra 1900 til i dag. Jeg tenker også at de har “påvirket” oss til bare å bry oss om denne avgrensede perioden.

Tenk på hvor viktig boktrykkerkunsten ble, oppfunnet av Johann Gutenberg 1400 – 1468. Her er det også to deler, ikke bare en. Det er de ukjente hemmelige bibliotekene som “forbryterne” har; og det er de kjente bibliotekene som vi andre har.

8. november, 2020, David H. Hegg

284. Noe gammelt

En av de tingene som det er mulig å forstå, at “forbryterne” gjør, er at de tar mulighetene fra mennesker; …mulighetene for arbeid og levebrød. Typisk blir sånne muligheter store og mektige eiendommer på forskjellige måter. Mennesker må be om arbeid. Dette er noe gammelt. Det er et gammelt maktmiddel. Dette har foregått på en uforståelig måte.

I lang tid nå i dag, har “forbryterne” kamuflert hvordan de gjør dette, og de bruker andre til å gjøre sånne ting. Fra begynnelsen av denne hemmelige aktiviteten til “forbryterne”, har de langsomt utviklet hensiktene sine med hele tiden å fremstille det som det motsatte, av hva som skjer.

Noe jeg husker fra hvordan jeg ble “påvirket” i 1975, er at personen som “påvirket” meg sa; “i fremtiden skal det ikke lenger bli mulig for deg å arbeide mer for å få det bedre”. Den muligheten skal bli tatt vekk.

9. november, 2020, David H. Hegg

285. Avledet

“Forbryterne” er en hemmelig fiende av alle landene i verden. Det de utvikler i hemmelighet; er ikke landene. De utvikler ikke samfunnslivet og sånne ting. I hemmelighet utvikler de noe som er deres eget. Det som dette er, som er deres eget; kan være deres eget system, som er et slags maktsystem. Dette foregår på en måte bare “forbryterne” selv vet. Alle vi andre er hele tiden villedet; vi vet ikke og forstår ikke hva det er, som foregår. “Forbryterne” tar kontroll over verden med å ødelegge alle landenes sjeler og folks særegne levemåter. De utvikler et sjelløst maktsystem; og avvikler menneskelige kulturelle tradisjoner.

10. november, 2020, David H. Hegg

286. Dyrene

Dyrene er ikke underutviklede dumme mennesker. Dyrene er høyt utviklede og flinke dyr. Dyrene er forskjellige fra menneskene på forskjellige måter.

Menneskene er ikke firbeinte dyr, som har reist seg opp og begynt å gå på bakbeina sine, og bruker forbeina sine som armer, og potene sine som hender. Teknisk sett, er ikke to bein noe vanskelig å lage. På noen måter er fire bein mer utviklet enn to bein.

Tobeinte skapninger har beveget seg omkring på jorda allerede fra dinosaurenes tid. Fugler har også to bein til å gå med, og to vinger til å fly med. For en fugl er det vanligvis mer viktig å fly enn å gå.

For eksempel, ved å søke på internett i noen minutter, fant jeg ut dette: Verdens raskeste landdyr er geparden, med en antatt hastighet på mellom 80 km/h og 130 km/h. Geparden kan nå 80 km/h i tre sprang; det er det samme som på et øyeblikk. Det er en høyt utviklet skapning med fire bein.

For geparden er beina veldig viktige. Den har ikke vinger, men når den bruker beina sine til å hoppe, tenker jeg at det kan bli en liten flytur. Geparden vet hva den duger til.

Dyrene er forskjellige høyt utviklede og flinke skapninger på forskjellige måter. Menneskene har sine egne måter å være på. Dyrene har sine andre forskjellige måter å være på.

6. desember, 2020, David H. Hegg

287. Det siste punktet

I går husket jeg noe som kvinna, som “påvirket” meg i 1965 sa: “Her har jeg laget en prioriteringsliste. Det første på listen; er noe du helt sikkert kan klare å gjør. Det siste på listen; er noe bare Gud kan klare å gjøre, fordi det er noe jeg vil ta med i listen. Det første er at du skal heller dø, enn å bli brukt av disse menneskene. Det er noe du helt sikkert kan klare å gjøre.” Jeg svarte; ja, det er noe jeg kan klare å gjøre. “Og så får vi se hvor langt ned på listen du vil komme, ettersom livet ditt blir til. Dette blir mer og mer vanskelig.” Sa hun.

Jeg har bare husket det første og det siste punktet. Kvinna sa: “Vi skal spørre Gud om Gud vil hjelpe deg med det siste punktet. Jeg vil ikke la være å gjøre det. Og så får vi se om vi får noe svar.”

For sirka fire timer siden, ute på avisrute, fikk jeg denne beskjeden i mitt sinn: “ Nå er det femte punktet gjort, og det var det siste.”

Nå vil noe si. Noe sånt har aldri hendt, så det har ikke hendt denne gangen heller. Men…; man skal aldri si aldri.

Noe vil også si; at en Gud som det, finnes ikke. Det er bare noe mennesker har funnet på. Men kanskje det som virkelig eksisterer, fant på denne Guden for anledningen.

Gud er et ord mange mennesker bruker om noe de forstår at må finnes, som de ikke vet hva er.

14. desember, 2020, David H. Hegg

288. Seksualdriften

“Forbryterne” bruker “påvirkning” av sex / seksualdriften i alle sammenhenger i menneskenes tanker, følelser og det som foregår i deres sinn. Det er også i alle forskjellige forbindelser der sex / seksualdriften absolutt ikke har noen naturlige funksjoner. Dette er også på måter som ikke har noe å gjøre med seksuallivets naturlige væremåter.

Dette er noen ganger veldig farlig. Det foregår på måter som menneskene ikke forstår selv, og de forstår ikke hva som hender med dem.

“Forbryterne” kan bruke “påvirkning” av sex / seksualdriften blandet inn i alle deler av menneskenes liv; angående alt de tenker, føler og gjør, og i alt mulig annet om det kan være noe.

For å understreke hvor viktig dette er, vil jeg tilføye at “påvirkning” av sex / seksualdriften kan bli blandet inn i de mest utenkelige sammenhenger, av “forbryterne”. Og en gang til, dette er noe veldig farlig, og det betyr at det også kan bli blandet inn i alle forskjellige farlige sammenhenger. Alle sammenhenger!

Det er ikke noe som de ikke kan blande inn sex / seksualdriften i.

17. desember, 2020, David H. Hegg

289. Bergamott

I noen dager nå, har jeg drukket Earl Grey te med bergamott smakstilsetning, med litt julegløgg tilsatt teen. I går tenkte jeg på en type julegløgg med solbær. Da jeg tenkte på å kjøpe en flaske med det, for å tilsette Earl Grey teen min, begynte jeg å tenke på å tilsette litt solbærsaft istedenfor.

Akkurat nå ønsket jeg å lage Earl Grey te med litt solbærsaft tilsatt til den etterpå, når den er ferdig. Men mens jeg holdt på med dette, kunne jeg ikke huske navnet på denne sitrusfrukten. Jeg så på boksen for å finne ut at navnet er bergamott. Kort tid etterpå, mens jeg fortsatt forberedte teen, kunne jeg enda en gang ikke huske navnet på denne sitrusfrukten. Enda en gang så jeg på boksen for å finne ut at navnet er bergamott.

Etter det, som nå må være omkring fire timer, har jeg ikke hatt noen problemer med å huske at det er bergamott smakstilsetning. Og jeg har ikke hatt noen problemer med å huske dette navnet bergamott tidligere heller. Jeg har alltid husket det navnet tidligere. Jeg tenker at dette er en “påvirkning” av “forbryterne”, at jeg snikende skal glemme alle sånne ting en etter en, inntil jeg langsomt har glemt alt mulig i mitt sinn.

Nå har jeg tenkt på at det kan være, at sånne “påvirkninger” stopper, når de må gi opp. Nå tenker jeg at dette har vist, at sånne “påvirkninger” må gi opp, når man gjør det umulig for dem å lykkes.

Det er viktig å finne ut om hva som kan stoppe sånne “påvirkninger”. For eksempel; om man tenker på og bryr seg om hva “påvirkningen” ønsker, kan det gjøre “påvirkningen” sterkere og sterkere. Kanskje det er mulig å få “påvirkningene” til å miste styrkene sine inni oss. Jeg tenker at det er mulig å klare det, men “påvirkningene” er slue ting, og de er på forskjellige måter. Men jeg tenker at det er mulig å finne ut om å klare å stoppe dem.

Sånne “påvirkninger” manipulerer noen ganger avveiningene inne mennesker etc. Men “påvirkninger” er mer enn det. Men jeg tenker at det er mulig å stoppe dem alle sammen, om vi finner ut om dem og finner ut om hvordan å stoppe dem.

Angående denne “påvirkningen” om bergamott, tenker jeg at “påvirkningen” måtte gi opp. Og det blir; at “påvirkningen” måtte gi opp, og ikke jeg. Jeg måtte ikke gi opp, det var “påvirkningen” som måtte gi opp.

I lang tid nå, har jeg tenkt at en sånn ting, som dette, som nå har hendt med meg angående Earl Grey te; det betyr veldig mye mer også. Men det er alltid nødvendig å stoppe “påvirkningene” på forskjellige måter. Bare det å vite om dem er veldig mye. Å vite om dem er det aller viktigste av alt.

20. desember, 2020, David H. Hegg

290. Tenn et lys

Tenn et lys denne jule‐ og nyttårshøytiden, for henne som helt alene fant ut om alle disse forferdelige tingene. Uten henne, hadde dette aldri blitt mulig. Og det hadde aldri hendt uten det hun har gjort for dere alle sammen, og for hele verden. Så tenn et lys for henne!

20. desember, 2020, David H. Hegg

291. Hensikten

Etter at jeg fant ut hva som hendte med meg i 1965, er det som om jeg ble “påvirket” til bare å huske, hva som hendte i 1975. Jeg skal ikke huske hva som hendte i 1965. Det er hva som hendte i 1975, som er viktig å finne ut om hva var. Det som hendte i 1965, er ikke viktig å vite hva var.

For meg; har det som hendte i 1965 forandret seg kontinuerlig, inntil det er blitt umulig for meg å forstå noe om det. Det har blitt mulig for meg å finne ut noe om hva som hendte i 1975. Dette er også at hensikten med det som hendte i 1965, er at jeg skal bruke tid på det som hendte i 1975, og ikke bruke tid på hva som hendte i 1965. Det er hensikten med det som hendte i 1965. Jeg forstår at jeg ikke skal forsøke å finne ut, hva som hendte i 1965, det vil bare forårsake uforståelig forvirring.

28. desember, 2020, David H. Hegg

292. Ond glede

Onde menneskers ondskap, er disse menneskenes middel til å oppnå det, som er onde menneskers godhet. Onde menneskers godhet; er deres egoistiske glede, som blir deres opplevelse av egoistiske godhet. På denne måten kan onde mennesker oppleve ondskapen som sin egoistiske godhet. Onde mennesker kan i sammen med hverandre, dele sine onde gleder med hverandre. Dette blir; at onde menneskers onde gleder blir deres egoistiske onde godhet.

Ondheten er slu og falsk mot godheten, sånn at de gode menneskene ikke forstår hva de onde menneskene holder på med. Ondheten skjuler seg som noe annet enn det den i virkeligheten er. Ondheten er noe helt bestemt og virkelig, som de onde menneskene skjuler hva er, for at de andre menneskene ikke skal forstå hva deres ondhet virkelig er. Den er noe konkret og faktisk, som det er mulig å finne ut om, og forstå om alt sammen. Men istedenfor; blir ordet ondskap brukt til å skjule hva ondheten er.

Ondhet, sluhet og falskhet er ulike sider av ondhetens kompleksitet, fordi; samspillet mellom disse ulike forholdene er det, som gjør at de gode menneskene ikke forstår, hvordan de onde menneskene klarer å lure dem og bruke dem. I dag har ikke menneskene forståelse om hva ondhet virkelig er, og det er fordi ondheten er et mye mer komplisert og sammensatt lureri enn et ensidig og enkelt ord.

Ondheten vil ikke at menneskene skal forstå hva ordet ondhet betyr, og det er hvordan det ordet betyr noe mye mer sammensatt og innviklet, enn et enkelt ord, som ingen mennesker forstår hva virkelig betyr. Det ordet betyr lureri, sluhet, falskhet og sleiphet; satt inn i et innviklet og utspekulerte mønster, som ingen andre enn de onde selv skal vite og forstå hva er. Fordi de onde menneskene fremstiller seg selv som gode, og det er fordi de vil at andre mennesker skal bli lurt til å tro på ondheten deres som godhet, istedenfor slu og falsk ondskap.

Så langt som fremt til hit i denne teksten, er dette nå blitt forstått som noe mye mer vanskelig å finne ut om, enn et abstrakt begrep som ingen forstår hva betyr. Dette abstrakte begrepet, som hele tiden har vært ordet ondskap, er et ord mennesker møter når de møter ondskapens slue og falske lureri. Ondhet er noe mye mer enn et uforståelig abstrakt begrep, og noe helt faktisk. Ondhet er noe sleipt og falskt lureri, som det er nødvendig finne ut riktig om hva er, og ikke fortsette å tro på at det er noe uforståelig.

Ondhet er noe forståelig som det er nødvendig for alle menneskene i verden å begynne å forstå riktig om hva er. Denne teksten er bare litt til å begynne med i den sammenheng. Det er helt nødvendig at vi kommer bakenfor ordet ondskap, og begynner å finne ut helt riktig om hva det er som virkelig skjuler seg bak dette slue og falske ordet ondskap. Ondheten lurer godheten, til å tro på ondheten som godhet. Dette er veldig gammelt, men en gang kom dette onde inn i menneskenes virkelighet, og fra da av har dette onde bare ødelagt. Opprinnelig fantes ikke ondheten, bare uforstand og dumhet, men det er ikke ondhet. Ingen mennesker er født onde. Ondhet finnes ikke i denne verdens helhetlige skapte skapelse. Ondhet er noe som ødelegger hele verden.

Uforstand og dumhet er noe langt mindre farlig enn ondhet. Men selvfølgelig er ondheten svært fornøyd men å kunne disponere all den uforstand og dumhet den kan klare å utvikle her i verden. På den måten blir uforstand og dumhet den farlige ondhetens eksistensgrunnlag.

I denne teksten er dette bare blitt påpekt; at ondhet er noe komplekst og konkret, og ikke noe uforståelig og abstrakt. Det krever mye tid og arbeid å finne riktig ut om dette. Og det må foregå på måter der ondheten ikke får medvirke; til å fordreie og avlede alt som gjøres, og på andre måter hele tiden finne på måter å ødelegge det på.

2. januar, 2021, David H. Hegg

293. Sannhet og løgn

Løgnen kan fungere på tre måter:

1) Taushet om løgn.

Løgnen kan skjules. Det blir at løgnen skjules. Da forstår andre ikke noe. Dette er taushet om løgn.

2) Løgn om løgn

Løgnen kan fremsettes og forklares som sannhet. Det blir at en løgn om løgnen blir fremsatt; fordi det er enda en løgn at løgnen er sannhet. Fordi en løgn fremsettes som sannhet, så blir den fremsatte sannheten en løgn. Det blir at sannheten er falsk sannhet, som er det samme som at en sånn sannhet i virkeligheten er løgn. Da forstår andre noe som ikke er sant. Dette er løgn om løgn.

3) Sannhet om løgn

Løgnen kan fremsettes og forklares som løgn. Det blir at sannheten om løgnen blir fremsatt. Dette blir også at løgnen er forklart og avslørt. Da forstår andre noe som er sant. Dette er sannhet om løgn.

Sannheten kan også fungere på tre måter:

1) Taushet om sannhet

Sannheten kan skjules. Det blir at sannheten skjules. Da forstår andre ikke noe. Dette er taushet om sannhet.

2) Sannhet om sannhet

Sannheten kan fremsettes og forklares som sannhet. Det blir at sannheten om sannheten blir fremsatt. Dette blir også at sannheten er forklart og avslørt. Da forstår andre noe som er sant. Dette er sannhet om sannhet.

3) Løgn om sannhet

Sannheten kan fremsettes og forklares som løgn. Det blir at en løgn om sannheten blir fremsatt. Fordi en sannhet fremsettes som løgn, så blir den fremsatte sannheten en løgn. Da forstår andre noe som ikke er sant. Dette er løgn om sannhet.

I denne teksten er det mulig å forstå at sannhet og løgn kan fungere på ulike måter. Det er mulig å forstå mye mer omkring dette temaet. Denne teksten er bare noen få stikkord angående dette. Det er mulig å finne ulike innfallsvinkler til å finne ut om dette. Det er viktig å finne ut mer og bli grundig klar over hvordan dette foregår.

6. januar, 2021, David H. Hegg

294. Skapelsen

Menneskene er skapninger som er mer utviklet enn de andre skapningene på Jorden. Det å være mer utviklet er ikke å være den eneste skapningen som er utviklet i Jordens skapelse. Jorden er en hel skapelse der alt sammen på forskjellige måter er et samspill mellom høyt utviklede skapninger. Dette er langt mer enn menneskene noen gang kan klare å finne ut om hvorfor er gjort på den måten. Dette er gjort på den måten for å gi muligheter for den uendeligheten av mangfold og muligheter som er meningen med dette hele skaperverket. Dette er noe som noen mennesker kan ødelegge, men selvfølgelig er ikke disse menneskene representative for alle menneskene. For menneskene er ikke en skapning som kan utvikle seg vekk fra å være det de er skapt til å være.

11. januar, 2021, David H. Hegg

295. Kjærlighet

Hvorfor har ordet kjærlighet blitt et abstrakt ord, som betyr noe, som ingen mer forstår hva er? Det er fordi de menneskene som tar av andres kjærlighet, ikke mer forstår hva dette ordet kjærlighet virkelig betyr. Det er fordi de ønsker å ha av det, istedenfor å gi av det sammen med andre, som også gir av det. Om dette er sånn som det skal være, da både gir og får alle av hverandres kjærlighet. Dette er det vidunderlige samspillet som menneskene er skapt til å gi og få fra hverandre i den evige eksistens de ønsker å tro på at eksisterer. Det er derfor dette ordet i dag har mistet sin glød og sin glans av det vidunderlige som livets dans virkelig er.

15. januar, 2021, David H. Hegg

► Neste tekst ►

🖶 ► Utskriftsvennlig

Når du har åpnet denne utskriftbare siden, klikk "Skriv ut", ofte Ctrl+P, og det vil bli skrevet ut sånn som skriveren er satt opp til å skrive, Cmd+P på en Mac.

Under er det 🖶 ► linker til tekstene en og en. Symboler er utskriftsvennlig. Overskrifter er bokmerker.

🖶 ► 276. For eller imot
🖶 ► 277. Ordene
🖶 ► 278. Et mirakel
🖶 ► 279. Tendenser
🖶 ► 280. Følelser
🖶 ► 281. Klarhet
🖶 ► 282. Masse problemer
🖶 ► 283. Fundamentalt
🖶 ► 284. Noe gammelt
🖶 ► 285. Avledet
🖶 ► 286. Dyrene
🖶 ► 287. Det siste punktet
🖶 ► 288. Seksualdriften
🖶 ► 289. Bergamott
🖶 ► 290. Tenn et lys
🖶 ► 291. Hensikten
🖶 ► 292. Ond glede
🖶 ► 293. Sannhet og løgn
🖶 ► 294. Skapelsen
🖶 ► 295. Kjærlighet

▲ Øverst