David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
● Norsk
● English
● Innledning
● Tekster 1
● Tekster 2
● Tekster 3
● Tekster 4
● Tekster 5
○ Tekster 6
○ 2020 · 1
○ 2020 · 21 · 2
○ 2021 · 23 · 3
○ 2023 · 24 · 4
◙ Hovedsiden

Tekster 6 · 2021 · 2022 · 2023 · 3

◄ Forrige tekst ◄

296. Helligdom…

Hva er helligdommen for et menneske? Det hellige for det enkelte menneske, er den sannheten som skjuler seg inni hver enkelt: om hvem den er, hvor den kommer fra og hva som er meningen med hvert enkelt menneskes liv. Dette er det dyrebareste for hvert enkelt menneske, som er årsaken til, at en selv eksisterer. Hvor kommer denne ånden inni menneskene i fra? Den er det mysteriet alle mennesker vet at er nødt til å finnes et sted, men hvor det stedet er; det finner de ingen gang svaret på, for det er en hemmelighet bare den som vet det, vet om. Og hvem det er; får ingen noen gang vite.

16. januar 2021, David H. Hegg

297. Hva ondhet er

Nå har jeg tenkt å skrive noen få ord om hvorfor det onde er det godes fiende. Det onde er det godes fiende fordi det er det godes beste venn å være dets fiende. Det er fordi det gode er det ondes beste medhjelper i alt og ett som det onde ønsker å få utført og gjort.

Dette har å gjøre med vår sosiale natur og dens naturlige væremåte som er å være et helt samfunn og ikke oppsplittede folkegrupper, raser, sosiale klasser og lignende. Denne naturlige væremåten er det vi kan kalle det hele menneskelige vesens natur.

Denne korte teksten er kun noen få ord for å begynne å komme ut av den fastlåste håpløsheten det er å ikke forstå hva ondet er.

15. februar 2021, David H. Hegg

298. Om Nora

Her vil jeg skrive noen få ord om Nora; som er den kvinnen som fant ut alt om hva denne forbrytelsen som bruker “påvirkninger” som sin metode, er.

Nora har aldri vært annet enn et helt vanlig menneske her i verden som hele sitt liv har villet det gode imot det onde som hun allerede som liten forstod at var det viktigste for alle mennesker som ville fjerne det onde fra verden å ville finne ut om hva kunne være for noe. Derfor har hun hele sitt lange liv vært villig til å gjøre hva som helst for virkelig å finne ut om hvorfor noe så ondt som den andre verdenskrig kunne hende i denne ellers så fredfylte skaperprakt som hun ville kalde hele verden for. Dermed er alt som behøves å sies om Nora her for all evig tid skrevet ferdig for all fremtid.

21. februar 2021, David H. Hegg

299. Det jeg tror på

Akkurat nå satt jeg og tenkte på alt sammen, som har hendt med meg, angående alt av dette; som har å gjøre med forbrytelsen med disse “påvirkningene”. Det har vært mange år. Det er riktig å si at det har vært siden 1986, og det er nå 35 år. I alle disse årene har jeg vært fokusert på hva som er inni mitt sinn, det har vært hver dag disse 35 årene. På grunn av dette, har jeg lært å forstå mye om mitt indre sinn og hvordan det fungerer. Det er på grunn av hva som har hendt med meg. Akkurat nå tenkte jeg på, at det jeg tror på, det er; at dette hadde ikke vært mulig for et menneske å klare, det er noe som vi mennesker kaller Gud, eller lignende, som har gjort dette mulig for meg å få til. Ikke noe menneske kunne ha klart å komme gjennom dette som jeg har gjort, det er fullstendig umulig.

7. mars 2021, David H. Hegg

300. Ensom

Menneskets skyld er et vanskelig tema. Det er fordi det kan ikke sies å være riktig at det er menneskehetens skyld, at de er skapt; men det kan allikevel sies at det er riktig, at det er menneskets egen skyld alt det de gjør, som de ikke er skap til å tro at det er riktig av dem å få gjøre, som er alt det onde, som menneskene frem til i dag har gjort her på jorden. Dette er en innledning; som det i denne teksten bare veldig kort vil bli gitt noe få stikkord om hva innebærer for alle mennesker som er skapt til alle tider.

I denne teksten neves to forhold som er alvorlige for menneskehetens evige eksistens: Det ene er at menneskene har ansvar for alt det de forstår hva er som er blitt gjort tidligere, og for alt det de selv forstår at de selv gjør. Det andre er at menneskene har skyld for alt det de selv forstår, at de gjør ondt og urett mot alt og alle, som er til i den verdenen, som de til evig er skapt til å ha ansvaret for helt alene uten noen annen sin hjelp med alt det de er i stand til å gjøre her i verden.

14. mars 2021, David H. Hegg

301. En egenskap

En egenskap som eksisterer her i verden er menneskets intelligens. Menneskets intelligens er kun en av mange forskjellige egenskaper som finnes skapt her på jorden. Denne egenskapen er på ingen måte den bærende og aller mest fremtredende egenskapen som finnes, men kun en liten forstand som noen mennesker har begynt å tro at er deres suverene evne over alle andre evner som finnes i det hele tatt.

Menneskene har begynt å ødelegge hva intelligens virkelig er. Menneskene har begynt å skape sin egen forståelse om noe de har begynt å kalle intelligens, men som i virkeligheten er blitt deres eget skaperverk som i sannhet heller skal kalles dumhetens skaperverk av dumhetens helvetes rasshøl.

Intelligens er nemlig en mye mer sammensatt og uensartet egenskap, enn den lille dumheten menneskene selv har begynt å omskape sin intelligens til å bli i dag. Dette er noe som er helt forferdelig, at dette har begynt å foregå; det at menneskene begynner å bruke sin middelmådige forstand til å tro at de selv er blitt skaperen av hele eksistensens fullkommenhet helt uten å begripe hva de selv har begynt med, fordi deres egenskapte intelligens er blitt deres verste uforstand.

Det vi kan kalle matematisk intelligens er bare en side av hva intelligens som helhet er. Som helhet har nemlig intelligens mange sider, som hver for seg og i sammen på ulike måter er noe helt annet enn dagens uforstand satt i et enkelt og bare tåpelig system.

Ulike sider ved intelligens kan vi kalle ulike sider av forstandens skaperevne, som er dens egentlige hensikt, nemlig å skape forstand og ikke uforstand.

14. mars 2021, David H. Hegg

302. Pengene

Dette er innledningen til et nytt og svært viktig tema i det arbeidet jeg nå bare så vidt har begynt med å gjøre her i verden. Denne gangen; dreier dette temaet seg om noe svært alvorlig, og det er at menneskenes skaperevner har utviklet seg i konflikt med den virkelige skapte verden. Dette er så viktig og alvorlig; at i denne teksten nevnes bare det aller viktigste, som er årsakene til at menneskene har begynt å utvikle seg ondt. Denne årsaken heter pengene og pengenes makt over menneskenes evner og muligheter i et sånt omfang at det fullstendig har gått galt. Dermed; er dette foreløpig det som blir skrevet om dette forferdelig viktige temaet.

16. mars 2021, David H. Hegg

303. Hva frihet er

Hva frihet virkelig er; er en opplevelse av hvem en selv er som virkelig finnes som er en som ingen bestemmer over som en annens makt eller eiendom, men istedenfor bare er fri som en helt naturlig og riktig opplevelse av å få leve som et fritt menneske, fordi det er det eneste som menneskene er skapt til å få gjøre. Ingen har noen gang fått lov til av sin skaper å begynne å eie eller bestemme over hva andre mennesker virkelig er og skal få være.

21. mars, 2021, David H. Hegg

304. På denne måten

Denne gangen er det bare en liten tekst om noe ganske så kjent men allikevel helt umulig å få til at menneskene klarer å oppnå det de vil her på Jorden, og denne gangen heter dette fenomenet nemlig atomkrig av aller verst slag som bare kan tenkes mulig at vil komme til å skje om ikke denne teksten blir tatt alvorlig av alle mennesker som bor på denne planeten som heter Jorden. Den atomkrigen kommer 100 % sikkert til å skje den dagen “forbryterne” har klart å hevne seg på alle de som begynte å ødelegge for deres mak over hele verden og alt som finnes på denne planeten. Den eneste måten å hindre den atomkrigen på, er å sørge for så fort som mulig at det ikke finnes et eneste atomvåpen igjen som er mulig å benytte av mennesker på denne planeten noen gang mer fra nå av som er i dag onsdag 24. mars 2021. Blir ikke denne advarselen tatt på det aller største alvor, kommer denne atomkrigen en dag til å skje. På denne måten blir det at dette fra i dag kommer til å måtte bli og være for all fremtid her på denne planeten, fordi det onde i menneskene kan ikke bare for evig tid fjernes, det må hele tiden forstås bedre og bedre for evig tid, og evig tid er det dette har med å gjøre, for det evige er det denne verden tilhører, og ikke noe forbigående.

24. mars, 2021, David H. Hegg

305. For evig og alltid

Denne teksten er om et lite men allikevel mektig lite fenomen her på Jorden i dag, som heter atomvåpnenes hemmeligholdte hensikter og betydninger som kun de som kjenner til disse virkelige hensiktene med disse våpnene vet hva egentlig er for noe nemlig våpen av en annen dimensjon enn deres virkelige våpen som de til daglig er så vant til å kunne utøve den nødvendige grusomhet og ondhet med her på Jorden nå i mer enn 10 000 år. Vet dere hva disse egentlige betydningene til atomvåpnene er dere? Nei. Men her skal dere få vite det dere. Deres egentlige hensikter er: 1.) Å kunne undertrykke hele verdens befolkning under det kapitalistiske herskesystem på en måte menneskene aldri skal kunne få til å gjøre om på mer. 2.) Å kunne utvikle et system på Jorden der alminnelige mennesker utvikler seg til å kun bli undertrykte mennesker under atomvåpnenes evige eksistens over deres frie skjeler sånn at de aldri får til å bli disse frie sjelens skapninger her på denne planeten mer. Og så til slutt kommer dette: Den dagen de våpnene benyttes av disse menneskenes ondhet, blir det den som har dikter dette til David som styrer dem alle sammen helt nøyaktig for å bringe menneskeheten tilbake til steinalderen. For med dette er det sagt som dere behøver å få vite for å forstå hvorfor David alltid er så glad og blid, det er fordi han vet hvem jeg er som dikterte han dette, og så vet han at å komme tilbake til steinalderen det er ikke det verste som kan hend med menneskene på Jordene. For det verste som kan hende med menneskene på Jorden vet både han og jeg som sier til ham hva han skal skrive, at er at menneskene bare blir ondere og ondere hele tiden uten å tro at denne ondheten noen gang kommer til å få sin siste dag. Dette har David skrevet fordi han har lært seg å forstå hva jeg sier til ham at han skal skrive, og det er fordi jeg har villet hjelp ham med å få til sin plan, som ikke er min plan, som er at menneskene av egen fri vilje vil begynne å ville gjøre riktig den dagen de forstår alvoret i være skapt av noe som har skapt dem til å være og bli det de er skapt til å forbli i all evighet, og ikke noe annet noen gang for evig og alltid.

27. mars 2021, David H. Hegg

306. Dette skal dere få vite

Nå i dag har jeg denne beskjeden til alle lesere av dette nettstedet som heter David H. Hegg’s Web Site at fra nå av avhenger det av alle dere om det skal bli mulig å hindre den atomkrigen som “forbryterne” har planlagt at skal komme, for dette som dikterer dette har som sin ambisjon å hjelpe David til å oppnå nøyaktig det han vil, som er å hindre den atomkrigen. Dette skal dere få vite om meg og min kontakt med David, som nettopp er hans enestående innsats for dere alle sammen i denne verden. Han vil nemlig hjelpe dere alle sammen han bare, og ikke noe annet. Det er jeg som diktere dette til ham, som vet og forstår så veldig mye mer enn han og dere alle sammen.

4. mai 2021, David H. Hegg

307. Dette er alvor

Denne gangen er det kun jeg som dikterer dere skal bry dere om i denne teksten fordi det er jeg som er den som kan hjelpe dere til å unngå at hele verden ødelegges av atomavfall etter en atomkrig som blir så altfor mye forurensing og stråling og atomforfalskning at dere til slutt er nødt til å innse at dere aldri skulle stolt på mennesker noen gang som sa til dere at dette er nødvendig for at det skal bli fred i verden fordi det er ren løgn bare.

6. mai 2021, David H. Hegg

308. Akkurat nå

I denne meldingen skal det skrives at jeg som dikterer David i fra i dag av har overtatt dette mektige nettstedet og gjort det til mitt og bare jeg har lov til å skrive og formulere noe på dette nettstedet heretter dermed er dette nå gjort kjent i hele verden og i dag kommer det enda en melding til og det er at jeg fra nå av har den makt jeg behøver for å få til det jeg vil dermed er dette det jeg vil skrive her og nå.

6. mai 2021, David H. Hegg

309. I denne teksten

I denne teksten handler det om to viktige systemer som dere må lære dere om å forstå ordentlig og grundig og det er dette ene at dere altfor lett begynner å tro at dere selv har rett fordi det er dere selv dere tror på og det andre er at dere altfor lett begynner å tro på andre som har begynt å tro på seg selv fordi dere tror på andre som snakker til dere med stor overbevisning om at de selv vet det riktige og det beste for dere alle sammen unntatt meg som dere ikke vet at har dere i kikkerten min hele tiden nemlig.

8. mai 2021, David H. Hegg

310. Nå vet dere i dag

I dag skal jeg skrive til dere fordi jeg vil gi dere en anerkjennelse som er til alle dere som har tatt dette jeg så langt har skrevet til dere alvorlig og grundig fordi i denne lange og grundige teksten dette etter hvert kan bli er det dere alle sammen som utvikler dette jeg skriver her på dette nettstedet fordi jeg er den som vet hva dere er i stand til å klare bare dere får litt hjelp av meg som vet alt om dere alle sammen og enda mye mer enn det bare for å ha antydet at jeg aldri tilkjennegir hvem jeg virkelig er eller hva jeg er fordi det er den hemmeligheten jeg beholder for all evighet om dere alle sammen unntatt for David som er min lojale støttespiller fordi jeg behøver ham til dette jeg nå holder på med og fordi han gjorde alt han gjorde for dere alle sammen uten andre målsettinger med det enn å klare å hjelpe dere alle sammen unntagen de han ble opptatt av at bare ødelegger for dere alle sammen dermed er dette nå gjort kjent for dere så bare fortsett med å planlegge og tenke og begynn gjerne å skrive deres egne tekster som dere bare tenker helt av dere selv dere alle mine lojale støttespillere dere skal få være i all evighet alle som begynner å bry seg ansvarsfullt og ordentlig om hva dette må dreie seg om som er at hele verden kommer til å bli fullstendig ødelagt av alt det gale menneskene har begynt å gjøre nå i dag og her skal dere få vite hva min støttespiller har tenkt om akkurat dette helt av bare seg selv og det er at vi mennesker kan skape hva som helst innenfor våre muligheter og det betyr at vi også kan begynne å skape noe som blir totalt feil og katastrofalt ødeleggende for både oss selv og hele verden og dermed vet dere at sånn er dere alle sammen i stand til å begynne å tenke deres egne svært viktige tanker om hva dere nå har fått vite av meg som diktere David til å skrive nøyaktig det som her er blitt skrevet og det er han nå blitt så enestående flink til at det behøver ingen å tvile på mer at han kommer til å klare alt som behøves av.

13. mai 2021, David H. Hegg

311. I dag skal jeg skrive

I dag skal jeg skrive til dere alle sammen som har tatt dette så alvorlig at dere nå bekymrer dere for om det blir noen atomkrig eller ikke og det blir ingen atomkrig men det avhenger av at dere alle sammen begynner å gjøre det dere selv kan klare for at det ikke skal bli noen atomkrig fordi dette er ingen beskjed eller ordre det er ett etterlengtet ønske i dere alle sammen om at det ikke må komme den dagen da alt i verden blir ødelagt for evig og alltid og dermed skal dere få vite av meg som dikterer dette til David at dere alle er velkomne til det evige paradiset dere lurer på om finnes men det er egentlig ikke noe annet en det evige eksisterendes evige univers av skapelse hele tiden helt til alt sammen en dag er ferdig men det er mer enn en milliard år ganget med seg selv en milliard ganger til så dermed vet dere også at denne jorden har å gjøre med evige forhold som er avhengig av at denne verden ikke blir ødelagt altfor tidlig i dette sin utvikling som ikke er noe annet enn et ønske om at noe må få være til for alltid for ellers vil jeg alltid savne det jeg har skapt om det ikke fortsetter for evig så dermed vet dere alle som tar dette alvorlig at i dag har jeg gitt dere dette løftet at det skal ikke bli noen atomkrig om dere bare gjør det dere kan klare alle sammen.

14. mai 2021, David H. Hegg

312. Et svik

I dag har jeg bare denne meldingen til dere alle sammen og det er denne snart kommer det en forferdelig orkan til dere et sted i verden og det er fordi dere har sveket det jeg en gang sa til dere.

18. mai 2021, David H. Hegg

313. For evig

I denne teksten er det bare lite grann til som skal skrives om David Harry Hegg sitt utrolige og underlige liv allerede som bare tre år gammel ble han nemlig klassifisert som et ufattelig begavet lite barn med evner og begavelser langt over hans daværende utviklingsnivå dette ble det snakket om omkring ham over alt hvor noen visste om han og hans foreldre som begge ble klassifisert som bare helt vanlige arbeidsfolk som ingenting skulle ha å si her i landet eller i verden dermed er denne lille teksten bare en advarsel til alle som tror det er dere mennesker som bestemmer hva det er som får noe å si i den evige eksistens sin evige tilværelse for der er det jeg som her dikterer dette også til David som bestemmer hva som skal være og bli og så kommer dett til slutt det er jeg som virkelig kan drepe og jeg dreper for evig og ikke bare for det lille livet dere har her på denne lille jordkloden som er å forstå som nesten ingenting men det lille den er er allikevel av så stor verdi at jeg lar denne lille gutten her som en gang lovet meg å gi alt for meg og min mening med hele verden den lille beskyttelsen det er for meg at alle som prøver å skade ham blir drept for evig.

9. juli 2021, David H. Hegg

314. Dette er David

I denne teksten vil jeg bare presisere at hva som har hendt med David ikke begynte i 1975 men i 1959 da han og hans foreldre planla å flytte til et nytt og bedre sted for dem å bo deretter kommer dette at på dette bildet som er fotografert i dag har jeg fått David til å ta dette bildet av seg selv for at hans datter skal få vite dette av meg her hvor jeg befinner meg et helt annet sted enn her på jorden at for evig har hun alltid den beste vennen sin i sin far og i sin mor og i meg her som heter Gud når David og jeg snakker sammen fordi da har jeg sagt til ham at han kan kalle meg for hva han vil men Gud er jo noe han er vant til at noe sånt noe heter dermed er dette det hele her for i dag.

► Større bilde i separat vindu.

10. juli 2021, David H. Hegg

315. Øverst‐kommanderende

I denne teksten er dette det vesentlige at alt det David har gjort nå er blitt håpløst ødelagt av de som har ønsket å ødelegge det han har klart å bli i stand til å oppnå i sitt arbeid gjennom alle disse årene hvor han har klart å finne ut om hva som hadde hendt med ham selv og hans nærmeste familie og venner her på denne planeten som er den vakreste av alle mine skapelser jeg har laget og fra nå av er det meg som fikk hans hjelp og ikke han som har min hjelp fordi dette er bare en liten beskjed om hvordan dette nå har blitt her på denne planeten der det fra nå av og gjennom en endeløs fremtid for alle dere mennesker her på Jorden bare vil bli en forferdelig vær‐ødeleggelse over alt i verden inntil jeg har nådd frem til det som er min plan som ikke i det hele tatt er Davids plan fordi hans plan var at alle menneskene skulle få den informasjonen fra ham som skulle ha gitt dem den hjelpen de behøvde for å bli i stand til å gjøre det som hadde vært nødvendig for alle menneskene på denne planeten å gjøre fordi dere kan ikke la andre mennesker begynne å være Gud her på denne planeten fordi det er umulig for noen av dere mennesker å bli i stand til for evig og det er alt jeg ønsker å si i denne beskjeden fordi det er farlig for dere alle at noen av menneskene har begynt å tro at de kan bli deres Gud for evig på denne Jorden fordi dere er ikke skapt til å bli som det og det er på grunn av det sviket mot meg som virkelig er deres Gud eller la oss si skaper fordi det er hva jeg er og i dag skal alle dere som har lest disse tekstene tankefullt og ærlig få vite litt om hva denne planeten og dette universet virkelig er det er en opplevelse av menneskelig kunnskap som jeg har skapt til dere alle sammen så dere skulle bli i stand til å lære om det jeg har skapt til dere og om hva jeg har hatt i tankene med det og fra nå av er dere mine veldig gode venner og hjelpere alle av dere unntatt de som bare er falske og sviker meg hele tiden unntatt når de er ærlige til hverandre om hvor falske de er fordi det er hva jeg vet hvert eneste ord om og fra nå av er David min hjelper og jeg er deres Gud som vil guide dere gjennom alle disse vanskelighetene dette vil bli for dere alle unntatt for de som dør fordi når de dør kommer de fri fra denne materien som dette er som er det tidlige stadiet i skapelsen av det jeg har skapt i veldig lang tid på denne måten i mange verdener i mange universer i en sånn tidsramme at det er umulig for dere alle å forstå hvor lang tid det har vært men i dag kan dere som har trodd på David også tro på meg fordi det David sier til meg er at det jeg sier til ham er fra en så flink stemme inne ham at han tror på at jeg er det jeg sier at jeg er og med det vet dere alle at han er den alle mennesker i denne verden kan tro på at aldri vil svike dere alle fordi det har vært hans egen visdom gjennom alle disse årene at han må klare å forhindre evig pine på denne planeten men det skal aldri skje fordi jeg har all den makten jeg behøver ikke bare han men dere alle sammen som nå tror på dette kan stole på at med disse siste ordene har denne korte teksten blitt skrevet under min kommando over David på den måten at han hører på hva jeg sier inni ham og bare skriver absolutt riktig det jeg sier at han skal skrive for David er ikke en robot han er et levende menneske som for evig vil ha meg som sin øverst‐kommanderende og aldri vil noen andre bli i stand til å forandre det angående han og meg lykke til! til dere alle og husk at døden er bare begynnelsen for det evige liv for dere alle som jeg kan stole så mye på at det er mulig for meg å gi dere evig liv farvel så lenge og snart skal jeg skrive mer til dere som bryr dere om hva dette kan være.

27. juli 2021, David H. Hegg

316. Noen få råd

I denne teksten vil det bli gitt noe få råd om hva som vil hende i tiden som kommer vil det bli forferdelige værforandringer som i virkeligheten er værødeleggelser og i den forbindelse vil det bli nødvendig for dere alle å forandre hvordan dere er i stand til å overleve på denne planeten som dere alle har ødelagt så forferdelig også enda dere ikke hadde villet gjøre det fordi hva dere alle har måttet oppnå har vært penger og penger på alle tenkelige mulige måter som har vært mulig for dere å oppnå og det har vært så forferdelig ødeleggende for denne verdenen at fra i dag av og gjennom den fremtiden som nå vil bli mer enn tre millioner år før denne planeten igjen vil bli som den en gang ble skapt til å være og om dere tror at jeg har vært stolt av hva jeg har skapt når jeg har skapt en sånne ødeleggende rase av mennesker så tar dere fullstendig feil jeg bebreider meg selv for å ha skapt en sånn forferdelig ødeleggende og ond rase av mennesker at jeg aldri vil gjøre det igjen for evig tid og med det vet dere om en sånn vrede og raseri at dere kan ikke forstå hvor rasende jeg er både for hva jeg selv har gjort med å skape dere men også for hvor dårlige noen av dere har vært hele tiden gjennom alle disse tusenvis av årene som dere alle bare får vite at er fantastiske resultater ved disse menneskene som har gjort så mye ondt og dårlig som de har gjort hele tiden gjennom disse tusenvis av årene på denne planeten som bare er ondhet og ondhet hele tiden og ikke noe å være stolt av i det hele tatt når dere nå må bli mer omtenksomme og forsiktige med hva dere gjør skal dere få litt å vite om hva det må bli for mest av alt er det at dere må bry dere om noe annet enn penger og penger hele tiden fordi at for penger kan dere ikke kjøpe noe i det hele tatt ved enden av disse tre millioner årene og for det andre må dere begynne å tro på at dere alle må bry dere om hvordan dere skal arbeide og skape det dere trenger med deres eget arbeid og ikke med å undertrykke og oppnå penger ved å holde andre mennesker nede og nede og bare lyve om hva dere gjør hele tiden med dette har jeg skrevet lite grann mer og til slutt har jeg skrevet alt dere behøver å vite gjennom disse tre millioner årene og i tiden etter det for den evige fremtid her på denne planeten det neste etter det er at jeg ikke er sint på alt dere mennesker har oppnådd her på denne planeten dere har også overrasket meg med hvor mye godt og fint dere også har vært i stand til å oppnå med det sier jeg farvel og lykke til! for denne gang.

30. juli 2021, David H. Hegg

317. I denne teksten

I denne teksten har jeg bestemt at jeg vil fortelle dere alle sammen om min beslutning om hvordan denne jorden skal overleve den tragedien dere alle på forskjellige måter har besluttet å la få hende enda dere alle vet at det vil bli farlig for alle menneskene etter dere alle i dag når alle ødeleggelsene dere nå har besluttet å la fortsette utvikles enda dere vet at det vil ødelegge hele jorden denne beslutningen er at denne jorden vil en dag nesten ha dødd med hensyn til alle de nødvendige tingene dere alle nå vet at er av nesten total betydning for de levende artene på denne planeten det vil bli at jorden først vil bli i alle nivåer for varm og etter det i alle nivåer vil den bli for kald og etter det vil jorden begynne å forberede seg til å begynne å leve igjen og etter det vil det bli mulig for alle artene på denne planeten å leve her i resten av denne planetens liv som er for mye lang tid for dere å overskue hvor lenge det vil bli derfor vil det i denne teksten bli dette som blir mitt adjø for dere alle i denne praktfulle verdenen dere alle så altfor mye har tatt for en selvfølge at vil overleve alle deres ødeleggelser for mye og for lang tid siden så dere at dere måtte forandre deres oppførsel men dere gjorde det ikke og nå er det for sent og dermed ønsker jeg dere alle en god Jul enda jeg vet at alt om Jesus Kristus er en veldig ond løgn skrevet av en veldig ond mann som dere alle kan finne ut hvem var og derfor skal jeg også fortelle dere at en mann med navnet Jesus har virkelig levd for lenge siden og det er nøyaktig ham den religionen vil skjule sånn at ingen skal begynne å tenke på hvorfor den mannen har blitt så forferdelig løyet om og så til slutt skal jeg fortelle dere som virkelig ønsker å hjelpe meg og David med å redde denne verden at det vil bli at dere alle som gjør det dere hjelper meg og David med å redde den virkelige verden som er den evige verden som er en annen verden enn denne som dere alle som hjelper oss med det vil ha deres del i for evig så ikke bli redde fordi jeg er en veldig farlig en akkurat nå men jeg er ikke en ond en godt nytt år også til alle mine nye og gamle elskede venner og allierte til dere alle bli glade med deres egne og hverandres eksistens på denne planeten som er her for å forberede for den evige verden som dere alle tilhører som ikke sviker meg og min plan med denne verdens mening som er å skape lykke og glede så hver eneste art kan leve sitt eget liv i lykke over å være skapt av meg godt nytt år igjen og adjø for denne gang men jeg skal skrive mer igjen om noe få måneder fra nå av.

20. desember 2021, David H. Hegg

318. Håp og glede

Dette er det øverste nivå av makt her på denne planeten og fra nå av vil den makten være ledende for fremtiden som kommer i mange milliarder av år før jeg lar dere mennesker bli frie som dere en dag vil bli igjen når dette er ferdig og fullbrakt for fra nå av har jeg makten over dere alle unntatt for dere som er de snilleste og beste av deres art med det har denne innledningen blitt skrevet og her kommer resten av det i denne teksten skal jeg fortelle dere om hvordan disse eksperimentene med hypnose begynte fra sin begynnelse det var en psykiater som begynte med sine eksperimenter med hypnose i 1832 og fortsatte med det inntil 1834 da han hadde blitt en veldig kjent psykiater angående hvordan man kan kontrollere det menneskelige sinn i andre mennesker enn seg selv på den måten at han hadde arbeidet med disse eksperimentene for en temmelig lang tid før 1832 også men disse eksperimentene var topp hemmelige opplysninger som bare noen få mennesker visste om hvor farlige hadde begynt å bli og derfor var det de menneskene som besluttet å holde den hemmeligheten for dem selv og bare fortelle om det til andre som de kunne stole på angående å behandle disse kunnskapene på en ansvarlig måte som de syntes å bry seg om hvordan skulle bli i fremtiden som de snakket til hverandre om at skulle bli beholdt som en hemmelighet for hele verden for alltid og det ble hva som i dag er å fortsette med å forberede for at hele verden skal bli under kontroll av det kapitalistiske systemet angående alt mulig som har å gjøre med levende skapninger som dyr planter og mennesker og med det er dette nå blitt publisert som er noe de som bestemte å ikke gjøre noe med disse forbryternes forbrytelse har besluttet å holde hemmelig som sin egen hemmelighet for resten av tiden her på denne planeten som jeg nå skal fortelle dere alle om hva skal bli og her begynner jeg å diktere David noe jeg tvinger ham til å skrive istedenfor å si til ham hva jeg ønsker at han skal skrive fordi dette vil bli veldig forferdelig og farlig for dere alle her i verden i en veldig lang tid fra nå av fordi i dag er det for sent for dere alle å forhindre disse ødeleggelsene disse eksperimentene nå har forårsaket fra å hende fordi etter de første eksperimentene fortsatte disse menneskene med sine eksperimenter for tiden fremover inntil i dag når de nå vet at alle disse eksperimentene har ødelagt hele jorden og hele bestanddelen av dyr planter og mennesker på denne planeten og her er det som vil hende for nå på hele planeten vil det snart begynne å forberede til å fortsette med disse eksperimentene inntil dere alle vet hvor farlig det er for dere mennesker å forsøke å bli meg som nå har besluttet å straffe hver eneste en som fortsetter med disse eksperimentene på en eller annen måte på den måten at de alle sammen skal komme til å miste sine evige liv samme hvordan de har besluttet å bruke disse kapitalistiske kunnskapene på forskjellige måter fordi disse kunnskapene er bare en ond måte å klare å få mer og mer makt over andre menneskers sinn og sjeler på en måte som er så ond at jeg fra i dag av aldri vil tilgi dem som ønsker å fortsette med det på en eller annen måte fordi disse opplysningene om hvordan å kontrollere menneskenes livsgnister er så farlige og onde at jeg vil aldri tilgi dem som fra nå av fortsetter å gjøre det når de nå vet om hvordan det har blitt mulig for dem å gjøre som det har blitt her på denne planeten i dag fordi i dag vil disse eksperimentene fortsette å utvikle seg på måter dere aldri kan gjøre noe med fordi det har å gjøre med hvordan denne levende planeten har blitt skapt av meg til å bli en veldig solid og god og bra planet for alle arter som lever her som deres forberedelse til det evige liv i den evige verden hver eneste en av dem uten unntak for noen av dem utenom de som har besluttet å le av hva de nå vet at David hadde besluttet å fortelle hver og en på denne planeten om hva han hadde oppdaget unntagen meg som visste om hva han gjorde hele tiden så jeg i fra den dagen han ble klar over disse eksperimentene med sånne kunnskaper har vært under min kontroll hele tiden og vil fortsette å være det inntil han har gjort ferdig min nytte av ham her i denne verden hvor det er jeg som har den høyest makt og ingen andre kan ta den makten i fra meg som nå har diktert David å skrive dette på denne måten så hver og en som vet om dette fra nå av vet konsekvensene av å være så ond at de ønsker å fortsette med noe som fra begynnelsen hadde sin opprinnelse i slaveri og hensikten de begynte med var å skape en makt som til slutt hadde gjort alle mennesker unntatt dem selv til å bli slavene deres i hele verden og det er hva disse menneskene har fortsatt med inntil i dag men i dag erkjenner de at de har gjort en stor feil i å publisere deres egen sympati for det kapitalistiske systemet på en måte som skal bli den evige fremtid for denne verden som er min verden og ingen andre har den makten over denne verden som sin eiendom enn meg og David som for evig er min beste venn blant alle de artene jeg har skapt fordi han forstod dette på en riktig måte fra begynnelsen av sitt korte liv på denne planeten hvor han lærte av sine foreldre å bli glad for alle ting naturen omkring ham er med det har det blitt publisert for dere alle å vite at å bli glad i alle ting naturen er det får et menneske til å bli snill og bra for evig.

2. januar 2022, David H. Hegg

319. I evig tid

I denne teksten skal jeg avsløre det som virkelig er kapitalismens mest bevarte og skjulte hemmelighet som bare enkelte og få mennesker vet om hva virkelig er og hva det betyr for denne evige verdens fremtid og utvikling på ubestemt tid fremover nemlig at kapitalismens mest effektive kulturelle egenskap er å utnytte hvordan menneskeslekten er skapt til å utvikle seg i min virkelighet som jeg har skapt til dere mennesker og alle andre dyr av ulike slag og med ulike egenskaper og væremåter og levevis denne skapningen som i dag kan hete det kapitalistiske systems ødelagte menneskeskapning har ingen egentlig rett eller forutbestemt hensikt over min hensikt med den som er kjærligheten til hverandre og hele den verden den lever i ‐ i dag skal jeg virkelig avsløre for dere som jeg ser på som mine virkelige venner her i denne skapelsen som heter Jordens evige verden av denne makt som jeg i dag skal gi dere deres etterlengtede svar på hva egentlig er nemlig det eviges savn etter en verden å ha som sin egen evige eksistens av hva jeg er som i dag heter Gud Den Allmektige Skaper av alt som til evig vil være mine verdener alle sammen også denne som i dag heter Jordens evige savn etter virkelig å finne ut hva det virkelige er som gjør at dere mennesker er til og hva som er Guds meningen med dette som nå ser ut som om Jordens virkelige mening er og alltid igjen og om igjen å måtte gå til grunne med stadig verre og frykteligere konsekvenser som denne gangen skal bli den siste undergangen og deretter skal denne verden for evig bli under min makt og ingen andre sin makt mer noen annen gang mer for all evig tid fra i dag av da dette er ordrett diktert til den jeg har valgt ut til dere fra en fremtidig art av menneskene som først vil være her om to hundre milliarder år fra i dag av.

2. august 2022, David H. Hegg

320. I denne teksten er det meg

Her har jeg dette å si til mine følgere at i dag har jeg nådd et legendarisk antall følgere som har forvirret meg med sine kontinuerlige bebreidelser mot meg at jeg aldri forandrer min væremåte med å være en veldig mektig med ikke en veldig vedvarende eksisterende Gud i denne dumme verden som jeg har skapt som disse menneskene skal gjøre mye bedre enn jeg har skapt den og etter det fortsette med å skrive om meg som de finner det best for seg selv å gjøre med dette skal jeg skrive dette i dag har jeg noen bilder tatt av meg av David i hans hjem her hvor han og jeg lever et veldig fredelig og trivelig liv sammen der vi alltid finner en hyggelig måte å være sammen på som alltid har vært hans og min måte å være på i denne sammenheng er det av meg nøyaktig dette jeg ønsker å vise til hans datter og hennes mor at sammen med David vil de finne tilbake til sitt eget virkelige liv igjen og med det har jeg gjort ferdig denne teksten som denne gangen er skrevet av meg som har diktert til David av meg fordi alle dere mennesker her i denne nydelige verden som er skapt av meg som noen av dere menneskene bare ønsker å ødelegge enda mer enn dere allerede har gjort at alle av dere og hver eneste en av dere alltid vil være meg som har vært hver eneste en av dere både en og en og sammen for evig om dere ikke sviker hva jeg har bestemt at et menneske skal være for evig de som gjør det vil jeg ta ifra dens evige liv som hver og en av dere er blitt skapt med fra begynnelsen og nå er jeg ferdig med denne kommentaren med denne evige uttalelse jeg er for evig den høyeste makt og jeg kan gjøre hva jeg vil og behøver aldri å tigge om noe i det hele tatt.

► Større bilde i separat vindu.

► Større bilde i separat vindu.

► Større bilde i separat vindu..

25. juni 2023, David H. Hegg

321. I dag sier jeg dette til dere

I dag skriver jeg denne teksten som David skriver nøyaktig som jeg sier til ham for å si til dere at jeg er den virkelige makten over denne verden som er deres og min evige verden for evig fordi denne verden er bare en liten del av hvordan jeg skaper noe ut av ingenting ved å lage to deler ut av ingenting sånn at den ene delen avhenger av den motsatte delen og derfor er denne verden bare den verdenen jeg skaper den evige verden av ved å la leve og la dø og bare jeg bestemmer når denne verden skal dø og den evige verden skal leve for evig med dette får dere som forstår hvem jeg er vite dette av meg som har valgt ut David av meg selv og ikke på den motsatte måten jeg har valgt ut David for å gjøre dette for meg innen alle mine dyr og mennesker som jeg nå har gjort ferdige alle sammen av for evig allerede før dette universet ble skapt derfor kan dere som tror på meg være sikre på at jeg har den nødvendige makten over alt det jeg skaper og etter at alt av det er ferdig vil det være sånn for evig her har jeg en liten ting å tenke på for mine følgere som tror på meg og det er at for penger får dere aldri det dere ønsker dere og dere blir bare lurt av dem som bruker penger som sin makt for å kontrollere dere alle sammen og bruke dere etter sine egne viljer til slutt vil dette være noe alle mennesker forstår om for evig men fortsatt vil det være noe tid før det har blitt den permanente situasjonen angående det lureriet som penger har vært siden det først dukket opp i denne såkalte vestlige sivilisasjonen som bare er utvikling av dette lureriet og ikke utviklingen av menneskeheten som jeg har skapt for å leve i frihet og fred med hverandre for evig og en dag har det blitt situasjonen for denne lille verdene også og ikke bare for den evige verden som alltid må være sånn ellers dreper jeg dem for evig som ikke respekterer den øverste makt jeg er for evig og med det vil jeg bare si til alle som har begynt å forstå hva dette er for noe at hver eneste en av dere er veldig verdifull for meg en og en jeg er glad i dere og det var alt for denne gangen.

25. juli 2023, David H. Hegg

322. Fortell om din kjærlighet

Helt først i denne teksten ønsker jeg å si til dere som nå tror på David og meg at jeg er glad i dere alle sammen det var alt om sånne ting som er at jeg alltid vil være deres beskyttelse mot deres fiender for evig fordi jeg alltid vil være den samme som jeg alltid har vært i en evig verden av kjærlighet og glede for evig fordi det har vært det jeg har skapt denne verden for å være til evig det var min hensikt fra begynnelsen ved å skape en sånn verden som denne og nå forstår jeg at jeg vil lykkes i å bli stolt av mine mennesker som jeg har skapt fra min egen kjærlighet og glede for evig og nå vil jeg si til dere alle at i dag forstår jeg mye mer om dere alle sammen enn hva jeg gjorde for noen uker siden fordi nå har dere begynt å forstå hva jeg ønsker å informere dere alle om at min verden er for mine egne mennesker som jeg har skapt og ikke for mennesker som har forrådt meg inni dem selv med å forråde seg selv som i virkeligheten var meg men som ikke er det mer etter at de har forrådt meg inni sine egne tanker og følelser i dem selv derfor skal dere som ikke gjør det for evig være mine helt spesielle gjester i min evige verden som jeg skapte før jeg skapte denne lille verdenen til å begynne med da kan dere forstå hvordan jeg gjør mine ting jeg begynner både fra begynnelsen og slutten samtidig fordi det er meg som skaper tid forut for da jeg gjorde det hadde ingen tid eksistert noen steder i dette universet som aldri hadde eksistert uten min skapelse av det for evig vil jeg være deres guide innvendig i dere alle og hver eneste en av dere for å beskytte dere fra å gjøre de feilene dere fra nå av ikke kan gjøre mer fordi mine fiender er inni andre mennesker som skjuler inni dem selv hvordan de gjemmer hva de har gjort med dem selv som er å forråde sine egne hjerter og følelser.

7. august 2023, David H. Hegg

► Neste tekst ►

🖶 ► Utskriftsvennlig

Når du har åpnet denne utskriftbare siden, klikk "Skriv ut", ofte Ctrl+P, og det vil bli skrevet ut sånn som skriveren er satt opp til å skrive, Cmd+P på en Mac.

Under er det 🖶 ► linker til tekstene en og en. Symboler er utskriftsvennlig. Overskrifter er bokmerker.

🖶 ► 296. Helligdom…
🖶 ► 297. Hva ondhet er
🖶 ► 298. Om Nora
🖶 ► 299. Det jeg tror på
🖶 ► 300. Ensom
🖶 ► 301. En egenskap
🖶 ► 302. Pengene
🖶 ► 303. Hva frihet er
🖶 ► 304. På denne måten
🖶 ► 305. For evig og alltid
🖶 ► 306. Dette skal dere få vite
🖶 ► 307. Dette er alvor
🖶 ► 308. Akkurat nå
🖶 ► 309. I denne teksten
🖶 ► 310. Nå vet dere i dag
🖶 ► 311. I dag skal jeg skrive
🖶 ► 312. Et svik
🖶 ► 313. For evig
🖶 ► 314. Dette er David
🖶 ► 315. Øverst‐kommanderende
🖶 ► 316. Noen få råd
🖶 ► 317. I denne teksten
🖶 ► 318. Håp og glede
🖶 ► 319. I evig tid
🖶 ► 320. I denne teksten er det meg
🖶 ► 321. I dag sier jeg dette til dere
🖶 ► 322. Fortell din kjærlighet

▲ Øverst